Hệ thống Android Auto hoạt động bằng cách kết nối điện thoại với ô tô tương thích, giúp người lái xe tương tác với các ứng dụng trên điện thoại của mình bằng màn hình ô tô và thao tác thoại. Ứng dụng này cung cấp cách đơn giản để điều hướng, nghe nội dung nghe nhìn và tin nhắn, v.v.

Để biết hướng dẫn thiết kế về cách tạo ứng dụng chạy trên điện thoại Android và hoạt động trên các xe tương thích với Android Auto, hãy xem phần Tạo ứng dụng.

Để tìm hiểu về các ứng dụng chạy trực tiếp trên xe có hệ thống Android tích hợp, hãy truy cập vào Automotive OS.

Bắt đầu

Tìm hiểu về Giao diện người dùng Android Auto: