Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hệ thống Android Auto hoạt động bằng cách kết nối điện thoại với một chiếc ô tô tương thích, giúp người lái xe tương tác với các ứng dụng trên điện thoại bằng màn hình ô tô và các thao tác bằng giọng nói. Công cụ này cung cấp một cách đơn giản để điều hướng, nghe nội dung nghe nhìn và tin nhắn, v.v.

Phần này đưa ra hướng dẫn thiết kế về cách tạo ứng dụng chạy trên điện thoại Android và hoạt động trên xe tương thích với Android Auto.

Để xem hướng dẫn về cách tạo phiên bản ứng dụng chạy trực tiếp trên các xe có hệ thống Android tích hợp sẵn, hãy truy cập Hệ điều hành Automotive.