Ứng dụng đa phương tiện

Mẫu nội dung nghe nhìn này dành cho các ứng dụng hỗ trợ nội dung âm thanh liên tục và không yêu cầu tương tác quá mức.

Mẫu nội dung nghe nhìn của Android Auto sử dụng một mô hình điều hướng duy nhất trên tất cả ứng dụng âm thanh. Trong mô hình này, người dùng sử dụng chế độ xem duyệt qua để tìm và chọn nội dung có thể phát.

Khi nội dung đang phát, người dùng có thể điều khiển chế độ phát trong chế độ xem phát. Bạn vẫn có thể truy cập vào thành phần hiển thị phát trong các thành phần hiển thị duyệt qua từ nút hành động nổi (FAB). Chế độ xem phát cũng cho phép truy cập vào hàng đợi gồm nội dung đang phát và sắp tới.

Ảnh chụp màn hình với danh sách cuộn các bài hát đã phát gần đây
Chế độ xem duyệt qua – Định dạng danh sách
Ảnh chụp màn hình có lưới cuộn các bài hát được phát gần đây
Chế độ xem duyệt qua – Định dạng lưới
Ảnh chụp màn hình chế độ xem phát một bài hát đang phát
Chế độ xem phát
Ảnh chụp màn hình hàng đợi kèm danh sách cuộn các bài hát sắp phát
Hàng đợi