Giao diện người dùng hệ thống

Giao diện người dùng Android Auto bao gồm một thanh điều hướng để truy cập các thao tác chính, một vùng nội dung chính của ứng dụng và một thanh trạng thái hiển thị thông tin hệ thống.

Status bar (Thanh trạng thái) cho thấy thông tin chi tiết về thời gian, thời tiết và hệ thống. Bên dưới là vùng nội dung ứng dụng cho thấy trình chạy ứng dụng hoặc nội dung từ ứng dụng chính đang được sử dụng.

Thanh điều hướng cho phép bạn truy cập vào các mục sau:

tổng quan về giao diện người dùng hệ thống
1. Thanh trạng thái
2. Vùng nội dung của ứng dụng
3. Thanh điều hướng