Tiện ích

Android Auto hỗ trợ 3 loại tiện ích hệ thống chính để giúp người dùng làm nhiều việc cùng lúc:

  • Tiện ích trình quay số để kiểm soát các cuộc gọi điện thoại đang diễn ra
  • Tiện ích điều hướng để hiển thị hướng dẫn từng chặng khi không có trong Maps
  • Tiện ích nội dung nghe nhìn để kiểm soát việc phát nội dung nghe nhìn đang diễn ra trong khi ở các ứng dụng khác

Các tiện ích cho thấy biểu tượng ứng dụng cùng với thông tin ứng dụng hoặc tối đa 3 chế độ điều khiển ứng dụng. Quyết định về tiện ích nào sẽ hiển thị trong thanh điều hướng tại một thời điểm bất kỳ sẽ dựa trên ứng dụng nào đang mở và ưu tiên tương đối của chúng đối với người lái xe là gì.


Tiện ích trình quay số

Nếu người dùng tham gia vào cuộc gọi điện thoại trong khi một loại ứng dụng khác đang hiển thị trên màn hình, tiện ích trình quay số sẽ xuất hiện trong thanh điều hướng. Với tiện ích trình quay số, người dùng có thể kiểm soát cuộc gọi điện thoại mà không cần chuyển màn hình.

ví dụ về tiện ích trình quay số
Tại đây, tiện ích trình quay số cung cấp các lựa chọn để tắt tiếng hoặc kết thúc cuộc gọi mà không cần chuyển khỏi màn hình bản đồ

Tiện ích điều hướng cung cấp thông tin hữu ích theo từng chặng khi màn hình bản đồ không hiển thị.

Ví dụ về tiện ích điều hướng
Tại đây, tiện ích điều hướng cung cấp thông tin về ngã rẽ sắp tới trong khi người dùng đang duyệt xem và phát nội dung nghe nhìn

Tiện ích nội dung nghe nhìn

Tiện ích nội dung nghe nhìn cung cấp tối đa 3 chế độ điều khiển cho nội dung đang phát khi ứng dụng đa phương tiện không xuất hiện trên màn hình. Nhà phát triển ứng dụng có thể quyết định xem chế độ kiểm soát nào hữu ích nhất khi hiển thị cho ứng dụng của họ.

Ví dụ bên dưới cho thấy các phiên bản của tiện ích đa phương tiện được dùng cho 2 ứng dụng đa phương tiện khác nhau.

YouTube Music

Ví dụ về tiện ích YouTube
Tiện ích đa phương tiện này hiển thị biểu trưng YouTube Music và các nút điều khiển để tua lại, tạm dừng phát nhạc hoặc chuyển tới bản nhạc tiếp theo

Podcast

Ví dụ về tiện ích podcast
Tiện ích nội dung nghe nhìn này cho ứng dụng podcast cung cấp các lựa chọn để quay ngược thời gian, tạm dừng podcast hoặc tua đi theo thời gian