Tiện ích

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Android Auto hỗ trợ 3 loại tiện ích hệ thống chính để giúp người dùng làm nhiều việc cùng lúc:

  • Tiện ích trình quay số giúp kiểm soát các cuộc gọi đang diễn ra trên điện thoại
  • Tiện ích điều hướng để hiển thị hướng dẫn từng chặng khi không có trong bản đồ
  • Tiện ích phương tiện để điều khiển việc phát nội dung nghe nhìn đang diễn ra trong khi ở các ứng dụng khác

Tiện ích hiển thị biểu tượng ứng dụng cùng với thông tin ứng dụng hoặc tối đa 3 tùy chọn điều khiển ứng dụng. Quyết định hiển thị tiện ích nào trong thanh điều hướng tại bất kỳ thời điểm nào dựa trên ứng dụng đang mở và mức độ ưu tiên tương đối của chúng đối với người lái xe.


Tiện ích trình quay số

Nếu người dùng tham gia cuộc gọi điện thoại trong khi một loại ứng dụng khác đang hiển thị trên màn hình, tiện ích trình quay số sẽ xuất hiện trong thanh điều hướng. Nhờ tiện ích trình quay số, người dùng có thể điều khiển cuộc gọi điện thoại mà không cần chuyển đổi màn hình.

ví dụ về tiện ích trình quay số
Tại đây, tiện ích trình quay số cung cấp các tuỳ chọn tắt tiếng hoặc kết thúc cuộc gọi mà không cần chuyển khỏi màn hình bản đồ

Tiện ích điều hướng cung cấp thông tin hữu ích từng chặng khi màn hình bản đồ không hiển thị.

Ví dụ về tiện ích điều hướng
Tiện ích điều hướng cung cấp thông tin về ngã rẽ sắp tới khi người dùng đang duyệt web và phát nội dung đa phương tiện

Tiện ích phương tiện

Tiện ích đa phương tiện này cung cấp tối đa 3 tùy chọn điều khiển cho nội dung đang phát khi ứng dụng đa phương tiện không hiển thị trên màn hình. Nhà phát triển ứng dụng có thể quyết định biện pháp kiểm soát nào hữu ích nhất cho ứng dụng của họ.

Các ví dụ bên dưới cho thấy các phiên bản của tiện ích đa phương tiện dùng cho hai ứng dụng đa phương tiện khác nhau.

YouTube Music

Ví dụ về tiện ích trên YouTube
Tiện ích phương tiện này hiển thị biểu trưng YouTube Music và các nút điều khiển để tua lại, tạm dừng phát nhạc hoặc chuyển tiếp đến bản nhạc tiếp theo

Podcast

Ví dụ về tiện ích podcast
Tiện ích nội dung đa phương tiện này cho một ứng dụng podcast cung cấp các lựa chọn quay ngược thời gian, tạm dừng podcast hoặc tua đi kịp thời