Thông báo

Thông báo cung cấp thông tin ngắn gọn và kịp thời về các sự kiện liên quan, chẳng hạn như cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn, cùng với những hành động mà người dùng có thể thực hiện để phản hồi.

Người dùng có thể phản hồi thông báo khi họ đến lần đầu hoặc truy cập sau này, trong Trung tâm thông báo.


Phân tích

Trong Android Auto, thông báo được thiết kế để giúp người dùng dễ xem nhanh thông báo bằng cách rút gọn nội dung xuống những thành phần thiết yếu nhất. Cho dù thông báo xuất hiện dưới dạng thông báo quan trọng (HUN) hay dưới dạng thẻ trong Trung tâm thông báo, mỗi thông báo đều chứa:

 • Biểu tượng ứng dụng giúp xác định ứng dụng đã gửi thông báo
 • Văn bản chính và văn bản phụ liên quan đến thông báo
 • Tối đa 2 nút hành động
 • Hình đại diện (nếu có)

Thông báo quan trọng (HUN)

Thẻ thông báo quan trọng
1. Biểu tượng ứng dụng
2. Hình đại diện
3. Hành động phụ
4. Đóng

Thẻ Trung tâm thông báo

Thẻ Trung tâm thông báo
1. Biểu tượng ứng dụng
2. Hình đại diện
3. Hành động chính
4. Hành động phụ

Vị trí thông báo xuất hiện

Người dùng có hai cơ hội tương tác với hầu hết các thông báo:

 • Khi thông báo xuất hiện lần đầu tiên ở dạng thông báo quan trọng (HUN)
 • Sau đó, trong Trung tâm thông báo

Thông báo đến dưới dạng HUN có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, tạm thời che phủ một phần màn hình hiện tại. Người dùng có thể trả lời thông báo bằng các nút hành động hoặc có thể đóng thông báo bằng cách nhấn vào nút đóng. Nếu không, thông báo sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian ngắn và xuất hiện dưới dạng thẻ trong Trung tâm thông báo, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt được lưu ý dưới đây.

Hình minh hoạ cạnh nhau về một thông báo tin nhắn được gửi đến dưới dạng HUN rồi xuất hiện trong Trung tâm thông báo
Người dùng bỏ lỡ cơ hội phản hồi HUN (bên trái) có thể tương tác với HUN vào lúc khác trong Trung tâm thông báo (bên phải)

Danh mục thông báo

Thông báo hiển thị trong Android Auto chỉ được phép hiển thị với những thông báo được coi là đủ quan trọng để xuất hiện trong tình huống đang lái xe và có khả năng làm gián đoạn người lái xe.

Những thông báo này bao gồm các loại thông báo sau:

 • Hướng dẫn điều hướng (chỉ HUN; không được lưu vào Trung tâm thông báo)
 • Cuộc gọi điện thoại (chỉ HUN; không lưu vào Trung tâm thông báo)
 • Tin nhắn
 • Lời nhắc (chỉ dành cho Trung tâm thông báo)
 • Nội dung nghe nhìn hiện đang phát (chỉ HUN; không được lưu vào Trung tâm thông báo)

Dưới đây là ví dụ về thông báo trong các danh mục này.

Thông báo chỉ đường chỉ xuất hiện dưới dạng HUN do chúng chứa các hướng dẫn chỉ đường có giới hạn thời gian và sẽ không có liên quan sau này. Các nhà phát triển ứng dụng có thể tuỳ chỉnh màu nền của thông báo điều hướng để thông báo đó dễ nhận thấy hơn, như trong ví dụ dưới đây.

Thông báo chỉ đường cho người dùng biết rằng sắp rẽ phải trong khoảng 60 mét nữa
HUN chỉ đường

Thông báo cuộc gọi

Thông báo cuộc gọi chỉ xuất hiện dưới dạng HUN. Các nút trên HUN cho phép người dùng trả lời hoặc từ chối cuộc gọi.

Gọi cho HUN
Gọi đến HUN

Thông báo tin nhắn

Thông báo tin nhắn đến dưới dạng HUN và sau đó được gửi đến Trung tâm thông báo. Người dùng muốn ngăn tin nhắn trong một cuộc trò chuyện cụ thể xuất hiện dưới dạng HUN có thể tắt tiếng cuộc trò chuyện đó, vì vậy, các tin nhắn chỉ xuất hiện trong Trung tâm thông báo.

Người dùng có thể phát tin nhắn và trả lời tin nhắn bằng giọng nói với sự trợ giúp của Trợ lý.

HUN tin nhắn
HUN tin nhắn
Thẻ thông báo tin nhắn
Thẻ thông báo tin nhắn

Thông báo lời nhắc

Người dùng có thể xem thông báo về lời nhắc trong Trung tâm thông báo. Hành động duy nhất được cung cấp cho những thông báo này là đóng.

Thẻ thông báo lời nhắc
Thẻ thông báo nhắc

Thông báo về nội dung nghe nhìn

Thông báo về nội dung đa phương tiện chỉ xuất hiện dưới dạng HUN vì chúng liên quan đến lựa chọn nội dung nghe nhìn đang phát và sau này sẽ có ít hoặc không có liên quan gì.

HUN nội dung nghe nhìn
HUN nội dung nghe nhìn

Trung tâm thông báo

Sau khi xuất hiện trong một thời gian ngắn dưới dạng thông báo quan trọng (HUN), hầu hết thông báo sẽ được lưu trữ trong Trung tâm thông báo. (Trường hợp ngoại lệ là thông báo Điều hướng và nội dung nghe nhìn, cũng như mọi thông báo mà ứng dụng gửi rút lại hoặc hết hạn). Người dùng có thể truy cập Trung tâm thông báo từ nút Thông báo hình chuông trên thanh điều hướng.

Trung tâm thông báo hiển thị các thẻ thông báo trong danh sách cuộn theo chiều dọc. Các thẻ được sắp xếp theo số ngày gần đây, trong đó thông báo được tạo hoặc nhận gần đây nhất ở trên cùng.

Trung tâm thông báo cấp quyền truy cập vào các thông báo đã lưu trữ
Trung tâm thông báo cấp quyền truy cập vào các thông báo đã lưu trữ

Để giúp dễ quản lý độ dài danh sách trong Trung tâm thông báo và hạn chế sự phân tâm của người lái xe, các thông báo cũ có thể được đẩy từ Trung tâm thông báo để tạo không gian cho những thông báo mới hơn. Tất cả thông báo trong Trung tâm thông báo, kể cả những thông báo đã bị xoá, vẫn còn trên điện thoại.