Thanh trạng thái

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Thanh trạng thái hiển thị thông tin về thời gian và thời tiết, cùng với các thông tin chi tiết về trạng thái hệ thống, chẳng hạn như khả năng kết nối và mức pin.

Phần này mô tả các phần tử của thanh trạng thái và các tùy chọn cho nhiều mức độ trong suốt của nền.


Giải phẫu

Thanh trạng thái xuất hiện ở đầu màn hình và hiển thị các thành phần hiển thị bên dưới. Người dùng có thể bật và tắt chế độ hiển thị thời tiết trong phần Cài đặt.

Các phần tử của thanh trạng thái xuất hiện theo thứ tự giống nhau đối với xe có tay lái bên trái và tay lái bên phải.

Phân tích thanh trạng thái
1. Đồng hồ – Hiển thị kỹ thuật số thời gian hiện tại
2. Thông tin thời tiết – Nhiệt độ và biểu tượng thời tiết
3. Kết nối – Wi-Fi và di động
4. Mức pin