Thanh trạng thái

Thanh trạng thái hiển thị thông tin về thời gian và thời tiết, cùng với thông tin chi tiết về trạng thái hệ thống, chẳng hạn như khả năng kết nối và mức pin.

Phần này mô tả các phần tử của thanh trạng thái và tuỳ chọn cho các mức độ trong suốt của nền khác nhau.


Phân tích

Thanh trạng thái xuất hiện ở đầu màn hình và hiển thị các thành phần được hiển thị bên dưới. Người dùng có thể bật và tắt chế độ hiển thị thông tin thời tiết trong phần Cài đặt.

Các thành phần của thanh trạng thái xuất hiện theo cùng thứ tự cho xe tay lái trái và xe tay phải.

Cấu trúc thanh trạng thái
1. Đồng hồ – Màn hình kỹ thuật số thời gian hiện tại
2. Thông tin thời tiết – Nhiệt độ và biểu tượng thời tiết
3. Khả năng kết nối – Wi-Fi và mạng di động
4. Mức pin

Lựa chọn nền

Có 3 tuỳ chọn cho nền của thanh trạng thái:

  • Mờ
  • Trong suốt
  • Chuyển màu bán trong suốt

Mặc dù lựa chọn mặc định là có nền mờ, nhưng nhà phát triển ứng dụng cũng có thể chọn nền trong suốt hoặc bán trong suốt cho thanh trạng thái trong ứng dụng của họ.

Mờ

Theo mặc định, thanh trạng thái được hiển thị với nền mờ để bảo vệ mức độ dễ đọc của các phần tử thanh trạng thái nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, việc chọn một mức độ trong suốt sẽ giúp chuyển đổi liền mạch hơn giữa thanh trạng thái và nội dung ứng dụng, cũng như cho phép hiển thị nhiều nội dung ứng dụng hơn.

Trong suốt

Ứng dụng có màn hình cung cấp đủ độ tương phản phía sau các phần tử thanh trạng thái có thể sử dụng nền trong suốt. Hiện tại, tuỳ chọn này được dùng cho hầu hết các ứng dụng truyền thông và liên lạc, cũng như cho các trải nghiệm hệ thống chẳng hạn như trình chạy ứng dụng.

Ảnh chụp màn hình trình chạy ứng dụng và màn hình phát nội dung đa phương tiện iHeartRadio
Trong những ví dụ này, màn hình đã có nền màu đồng nhất ở trên cùng, vì vậy, nền trong suốt cho thanh trạng thái giúp thanh trạng thái phối hợp hài hoà với nhau

Chuyển màu bán trong suốt

Các ứng dụng hiển thị thông tin hình ảnh mở rộng đến đầu màn hình có thể cung cấp cho thanh trạng thái nền bán trong suốt với độ dốc tuyến tính. Độ mờ cung cấp đủ độ mờ để có thể đọc được các thành phần trên thanh trạng thái, trong khi độ trong suốt một phần giúp thông tin của ứng dụng được hiển thị.

Ảnh chụp màn hình trong ứng dụng chỉ đường
Ứng dụng chỉ đường có thể sử dụng chế độ chuyển màu tuyến tính bán trong suốt phía sau thanh trạng thái để hiển thị các thành phần bản đồ, đồng thời làm cho các thành phần thanh trạng thái trở nên dễ đọc