Hệ thống thiết kế

Giao diện người dùng Android Auto sử dụng màu sắc, kiểu chữ và các thành phần hình ảnh khác một cách có chiến lược để nâng cao độ rõ nét trực quan trên màn hình ô tô.

Màu

Bảng màu, độ dốc, tỷ lệ tương phản và màu sắc cho ngày và đêm

Bố cục

Thiết kế bố cục, khoảng đệm và điểm ngắt cho tất cả kích thước màn hình ô tô

Chuyển động

Các mẫu chuyển động để thay đổi ứng dụng, di chuyển trong ứng dụng và thực hiện các thao tác

Kích thước

Định kích thước và định vị các biểu tượng và đích chạm

Kiểu chữ

Thang chữ, kích thước kiểu và kiểu dễ đọc khi lái xe