Ứng dụng đa phương tiện

Android Automotive OS (AAOS) cho phép người dùng duyệt qua và phát nội dung trong các ứng dụng đa phương tiện trên màn hình ô tô. Các ứng dụng được tải trực tiếp từ Cửa hàng Google Play xuống ô tô mà không cần điện thoại.

Mô hình không gian

Các thành phần chính của cấu trúc nội dung nghe nhìn và cách các thành phần này kết hợp với nhau

Mô hình tương tác

Cách người dùng tương tác với ứng dụng đa phương tiện

Tạo ứng dụng

Nội dung mô tả việc cần làm và hướng dẫn thiết kế để tạo phiên bản ứng dụng hoạt động với mẫu nội dung nghe nhìn

Danh sách kiểm tra cho ứng dụng

Các thành phần thiết kế mà nhà phát triển ứng dụng cần cung cấp

Nguyên tắc về màn hình tuỳ chỉnh

Nguyên tắc về kiểu cho phần cài đặt tuỳ chỉnh và màn hình đăng nhập