Ứng dụng đa phương tiện

Android Automotive OS (AAOS) cho phép người dùng duyệt qua và phát nội dung của các ứng dụng nghe nhìn trên màn hình ô tô. Ứng dụng được tải trực tiếp từ Cửa hàng Google Play xuống ô tô mà không cần điện thoại.

Mô hình không gian

Các yếu tố chính của cấu trúc truyền thông và cách các thành phần này kết hợp với nhau

Mô hình tương tác

Cách người dùng tương tác với các ứng dụng đa phương tiện

Tạo ứng dụng

Mô tả nhiệm vụ và hướng dẫn thiết kế để tạo phiên bản ứng dụng hoạt động với mẫu phương tiện

Danh sách kiểm tra ứng dụng

Thiết kế các thành phần mà nhà phát triển ứng dụng cần cung cấp

Nguyên tắc dành cho màn hình tuỳ chỉnh

Nguyên tắc định kiểu cho chế độ cài đặt tuỳ chỉnh và màn hình đăng nhập