Nguyên tắc dành cho màn hình tuỳ chỉnh

Đối với hầu hết các khía cạnh của ứng dụng đa phương tiện dùng trong Android Automotive OS, bạn không cần thiết kế màn hình tuỳ chỉnh. Các khu vực ngoại lệ là cài đặt và đăng nhập. Nếu muốn người dùng truy cập vào phần cài đặt ứng dụng, bạn cần thiết kế màn hình cài đặt. Ngoài ra, nếu ứng dụng của bạn yêu cầu đăng nhập, bạn cần phải cung cấp quy trình đăng nhập mà bạn có thể tuỳ chỉnh từ mã mẫu trong Trình phát nhạc Android toàn cầu.

Các nguyên tắc chung này áp dụng cho cả màn hình cài đặt tuỳ chỉnh và màn hình đăng nhập tuỳ chỉnh. Chúng sẽ giúp bạn tối ưu hoá thiết kế để có thể xem được trên thiết bị của bạn khi bạn đỗ xe tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày hoặc ban đêm.

Để biết thêm các nguyên tắc cụ thể về cài đặt và đăng nhập, hãy tham khảo Cài đặt thiết kếĐiều chỉnh quy trình đăng nhập.

Mức độ yêu cầu Nguyên tắc
PHẢI Nhà phát triển ứng dụng phải:
NÊN Nhà phát triển ứng dụng nên:
  • Sử dụng giao diện tối cho tất cả màn hình và lớp phủ
  • Bao gồm biểu trưng hoặc biểu tượng ứng dụng trên tất cả các màn hình
  • Khi sử dụng màu nhấn, hãy sử dụng cùng một màu được cung cấp như một thành phần thương hiệu
  • Giữ các chuỗi văn bản trong độ dài văn bản tối đa đề xuất là 120 ký tự
  • Cung cấp khoảng cách tối thiểu là 24 dp giữa các đích chạm nếu có thể
CÓ THỂ Nhà phát triển ứng dụng có thể:
  • Quyết định xem có triển khai chức năng đăng nhập và cài đặt trong ứng dụng của họ hay không

Quan điểm:

Màn hình được nhà phát triển ứng dụng đa phương tiện trực tiếp thiết kế nên

  • Hỗ trợ các mẫu điều hướng ứng dụng đa phương tiện tiêu chuẩn và quy ước thiết kế.

  • Thể hiện các nguyên tắc thiết kế và nền tảng trực quan cho Android Automotive OS.