Cài đặt thiết kế

Ngoài việc đưa ra một số quyết định về quyền truy cập nội dung và đăng nhập cho ứng dụng, bạn có thể cần thiết kế màn hình cài đặt.

Nếu muốn cung cấp cho người dùng các chế độ cài đặt ứng dụng, bạn cần phải thiết kế một màn hình cài đặt cùng với các màn hình cho mọi hoạt động xử lý lỗi có thể cần thiết. Để tìm hiểu cách người dùng sẽ truy cập vào các chế độ cài đặt ứng dụng của bạn, hãy xem bài viết Đăng nhập, cài đặt và tìm kiếm.

Khi bạn thiết kế quy trình cài đặt, hãy lưu ý đến các yêu cầu và nguyên tắc bên dưới.


Yêu cầu về bố cục

Hiện tại, bạn cần thiết kế phiên bản của màn hình cài đặt cho cả bố cục dọc và ngang:

  • Bố cục ở chế độ dọc cho kích thước màn hình được sử dụng trong Volvo Polestar 2 (1068 x 1425dp; 1152 x 153px)
  • Bố cục ở chế độ ngang cho kích thước màn hình được sử dụng trong tham chiếu của Google triển khai Automotive (1075 x 806dp; 1024 x 768px)

Bạn có thể sử dụng trình mô phỏng trong Android Studio để xem bố cục trông như thế nào trong 2 cách triển khai này. Bạn cũng có thể tham khảo Bố cục để biết thông tin tham khảo về cách bố cục của nhà sản xuất ô tô được điều chỉnh cho phù hợp với nhiều kích thước màn hình (hãy lưu ý rằng các chi tiết như lề và giá trị khoảng đệm có thể thay đổi tuỳ theo nhà sản xuất ô tô).


Ví dụ và nguyên tắc về chế độ cài đặt

Thanh ứng dụng trong mẫu ứng dụng đa phương tiện có một tuỳ chọn kiểm soát Cài đặt. Người dùng có thể chọn tuỳ chọn này để hiển thị một lớp phủ trên màn hình cài đặt ứng dụng của bạn.

Một màn hình cài đặt thông thường bao gồm các loại thành phần xuất hiện ở đây, tuân theo các nguyên tắc tuân theo.

Nguyên tắc cài đặt

Ngoài các nguyên tắc này, hãy nhớ tham khảo nguyên tắc chung về kiểu trong Nguyên tắc về màn hình tuỳ chỉnh.

Mức yêu cầu Nguyên tắc
NÊN Nhà phát triển ứng dụng nên:
  • Duy trì các chế độ cài đặt đơn giản và dễ sử dụng
  • Chỉ cung cấp những chế độ cài đặt cần thiết cho việc dùng ứng dụng (chẳng hạn như thông tin tài khoản, lựa chọn ưu tiên trong ứng dụng và việc đăng nhập/đăng xuất) hoặc chế độ cài đặt liên quan đến việc nghe nội dung nghe nhìn trong ô tô (ví dụ: tắt nội dung phản cảm)
  • Làm cho tất cả các cài đặt có thể truy cập được từ một màn hình, nếu có thể
  • Tránh sử dụng hộp thoại ngoài việc xác nhận đơn giản

Rationale:

  • Thiết kế cho ô tô: Đảm bảo các chế độ cài đặt trong ô tô luôn ở mức tối thiểu cần thiết cho môi trường đó, đồng thời giúp người dùng dễ dàng tìm thấy và sử dụng các chế độ đó.