Đăng nhập, cài đặt và amp; tìm kiếm

Phần này mô tả cách hoạt động của chế độ cài đặt đăng nhập và kiểm soát ứng dụng đối với việc tìm kiếm và cài đặt trong ứng dụng đa phương tiện.

Người dùng truy cập vào các chế độ cài đặt ứng dụng và tìm kiếm trong ứng dụng bằng các tuỳ chọn điều khiển ứng dụng trên thanh ứng dụng hoặc tiêu đề ứng dụng. Các nhà sản xuất ô tô thiết kế lớp phủ tìm kiếm và nhà phát triển ứng dụng sẽ kết nối nội dung của họ thông qua API Android Automotive OS. Nhà phát triển ứng dụng thiết kế tất cả các khía cạnh của lớp phủ cài đặt và quy trình đăng nhập cho ứng dụng của họ.


Đăng nhập

Khi người dùng cố gắng mở một ứng dụng yêu cầu đăng nhập (thường là sau khi cài đặt ứng dụng từ Cửa hàng Play), người dùng sẽ chuyển sang quy trình đăng nhập do nhà phát triển ứng dụng cung cấp. Nếu việc đăng nhập vào ứng dụng là không bắt buộc, thì bạn có thể đặt tính năng này làm một trong các chế độ cài đặt ứng dụng để người dùng có thể đăng nhập theo cách đó.

Quy trình đăng nhập có thể liên quan đến một hoặc nhiều điều sau đây:

  • Đăng nhập bằng Google: Cho phép người dùng đăng nhập bằng Tài khoản Google của họ
  • Đăng nhập trên điện thoại: Hiện mã PIN trên màn hình ô tô để người dùng nhập trên điện thoại hoặc ngược lại
  • Đăng nhập thông thường: Yêu cầu người dùng nhập tên người dùng và mật khẩu của họ cho ứng dụng trên màn hình ô tô

Đăng nhập bằng Google được đề xuất làm tùy chọn đăng nhập chính cho các ứng dụng hỗ trợ tùy chọn này. Với tuỳ chọn này, người dùng chỉ cần xác nhận Tài khoản Google hiện tại của mình, như minh hoạ dưới đây.

Để xem thêm ví dụ về quy trình đăng nhập và các nguyên tắc tạo quy trình, hãy truy cập phần Điều chỉnh quy trình đăng nhập.


Kiểm soát ứng dụng (tìm kiếm và cài đặt)

Chế độ kiểm soát ứng dụng bao gồm chế độ cài đặt tìm kiếm trong ứng dụng và chế độ cài đặt ứng dụng cho ứng dụng đa phương tiện đó. Nhà phát triển ứng dụng có thể chọn triển khai một hoặc cả hai.

Các nút điều khiển ứng dụng thường xuất hiện ở bên phải các thẻ trên thanh ứng dụng nằm ở đầu hoặc cuối màn hình.

Các nhà sản xuất ô tô hỗ trợ việc sử dụng thành phần tìm kiếm trong ứng dụng trên thanh ứng dụng. Nhà phát triển ứng dụng có thể quyết định xem có triển khai một chức năng tìm kiếm cho ứng dụng của họ hay không.

Khi người dùng đang lái xe, affordance có thể gọi bàn phím được tối ưu hoá cho Drive, cho phép nhập bằng giọng nói. Khi đỗ xe, nó sẽ gọi bàn phím tiêu chuẩn. Các nhà sản xuất ô tô thiết kế cả bàn phím (hoặc tuỳ chỉnh bàn phím do Google cung cấp).

Cài đặt ứng dụng

Nhà sản xuất ô tô hỗ trợ việc sử dụng thành phần cài đặt trong ứng dụng trên thanh ứng dụng. Nhà phát triển ứng dụng có thể quyết định có triển khai chức năng cài đặt cho ứng dụng của mình hay không.

Chức năng cài đặt này chỉ được bao gồm các chế độ cài đặt cần thiết để dùng ứng dụng (chẳng hạn như thông tin tài khoản, lựa chọn ưu tiên về ứng dụng, các chức năng đăng nhập và đăng xuất), cùng những chế độ cài đặt liên quan đến việc nghe nội dung nghe nhìn trên ô tô (chẳng hạn như tắt nội dung phản cảm).

Khi người dùng đang lái xe, phần Cài đặt có thể hiển thị nhưng bị làm mờ hoặc sửa đổi để cho biết chế độ cài đặt ứng dụng không có sẵn. Khi ô tô đang đỗ, affordance này sẽ gọi một lớp phủ chứa chế độ cài đặt ứng dụng. Nhà phát triển ứng dụng thiết kế màn hình lớp phủ cho ứng dụng của mình, như mô tả trong phần Cài đặt thiết kế.