Đăng nhập, cài đặt và tìm kiếm

Phần này mô tả cách hoạt động của các chế độ kiểm soát ứng dụng và tìm kiếm đăng nhập đối với ứng dụng đa phương tiện.

Người dùng truy cập vào phần cài đặt ứng dụng và tìm kiếm trong ứng dụng bằng cách sử dụng các chế độ điều khiển ứng dụng trên thanh ứng dụng hoặc tiêu đề ứng dụng. Các nhà sản xuất ô tô thiết kế lớp phủ tìm kiếm và nhà phát triển ứng dụng kết nối nội dung của họ thông qua API Android Automotive OS. Nhà phát triển ứng dụng thiết kế tất cả khía cạnh của lớp phủ cài đặt và quy trình đăng nhập cho ứng dụng của họ.


Đăng nhập

Khi người dùng cố mở một ứng dụng yêu cầu đăng nhập (thường là sau khi cài đặt ứng dụng từ Cửa hàng Play), người dùng đó sẽ chuyển sang quy trình đăng nhập do nhà phát triển ứng dụng cung cấp. Nếu việc đăng nhập vào một ứng dụng là không bắt buộc, thì bạn có thể thêm tính năng đó dưới dạng một trong các chế độ cài đặt của ứng dụng để người dùng có thể truy cập theo cách đó.

Quy trình đăng nhập có thể liên quan đến một hoặc nhiều hoạt động sau:

  • Đăng nhập bằng Google: Cho phép người dùng đăng nhập bằng Tài khoản Google của họ
  • Đăng nhập bằng điện thoại: Hiển thị mã PIN trên màn hình ô tô để người dùng nhập trên điện thoại của họ hoặc ngược lại
  • Đăng nhập thông thường: Yêu cầu người dùng nhập tên người dùng và mật khẩu của họ cho ứng dụng trên màn hình ô tô

Trên các ứng dụng có hỗ trợ tính năng này, bạn nên dùng tính năng đăng nhập bằng Google làm phương thức đăng nhập chính. Với tuỳ chọn này, người dùng chỉ cần xác nhận Tài khoản Google hiện có của mình như thể hiện dưới đây.

Để biết thêm ví dụ về quy trình đăng nhập và nguyên tắc tạo những quy trình này, hãy xem bài viết Điều chỉnh quy trình đăng nhập.


Điều khiển ứng dụng (tìm kiếm và cài đặt)

Các chế độ điều khiển ứng dụng bao gồm chế độ cài đặt ứng dụng và tìm kiếm trong ứng dụng cho ứng dụng đa phương tiện. Nhà phát triển ứng dụng có thể chọn triển khai một hoặc cả hai.

Các chế độ điều khiển ứng dụng thường xuất hiện ở bên phải các thẻ trên thanh ứng dụng nằm ở đầu hoặc cuối màn hình.

Các nhà sản xuất ô tô hỗ trợ việc sử dụng affordance cho kết quả tìm kiếm trong ứng dụng trên thanh ứng dụng. Nhà phát triển ứng dụng có thể quyết định có triển khai chức năng tìm kiếm cho ứng dụng của họ hay không.

Khi người dùng đang lái xe, thuộc tính tương tác của tính năng Tìm kiếm sẽ gọi bàn phím được tối ưu hoá cho ổ đĩa để cho phép nhập bằng giọng nói. Khi ô tô đỗ, hệ thống sẽ gọi bàn phím tiêu chuẩn. Các nhà sản xuất ô tô thiết kế cả hai bàn phím (hoặc tuỳ chỉnh bàn phím do Google cung cấp).

Cài đặt ứng dụng

Các nhà sản xuất ô tô hỗ trợ sử dụng một thuộc tính tương tác cho chế độ cài đặt trong ứng dụng trên thanh ứng dụng. Nhà phát triển ứng dụng có thể quyết định có triển khai chức năng cài đặt cho ứng dụng của họ hay không.

Chức năng cài đặt này chỉ được bao gồm các chế độ cài đặt cần thiết cho việc sử dụng ứng dụng (chẳng hạn như thông tin tài khoản, lựa chọn ưu tiên của ứng dụng, chức năng đăng nhập và đăng xuất), cùng những chế độ liên quan đến việc nghe nội dung nghe nhìn trong ô tô (chẳng hạn như tắt nội dung phản cảm).

Khi người dùng đang lái xe, thuộc tính tương tác của phần Cài đặt sẽ hiển thị nhưng bị làm mờ hoặc được sửa đổi để cho biết rằng chế độ cài đặt của ứng dụng không có sẵn. Khi ô tô đang đỗ, affordance này sẽ gọi một lớp phủ chứa chế độ cài đặt ứng dụng. Nhà phát triển ứng dụng thiết kế màn hình lớp phủ cho ứng dụng của họ như mô tả trong phần Cài đặt thiết kế.