Mô hình không gian

Phần giới thiệu về mẫu ứng dụng đa phương tiện này mô tả các phần tử chính, các chức năng cơ bản mà chúng cung cấp và kiến trúc giữ chúng cùng nhau.

Bạn có thể xem nội dung mô tả chi tiết hơn về cách hoạt động của từng phần tử trong các phần tiếp theo. Để tham khảo các phần này, hãy tham khảo thông tin tổng quan cho phần này.


Giải phẫu

Mẫu nội dung nghe nhìn bao gồm:

  • Thanh ứng dụng – Tính năng điều hướng trong ứng dụng chínhđiều khiển ứng dụng (đối với cài đặt và tìm kiếm trong ứng dụng) và bao gồm biểu tượng ứng dụng
  • Không gian nội dung có thể duyệt – Hiển thị nội dung ở chế độ xem lưới (hiển thị ở đây) hoặc chế độ xem danh sách
  • Bộ điều khiển chế độ phát – Thanh điều khiển được thu nhỏ hiển thị ở đây bao gồm siêu dữ liệu cơ bản và bộ điều khiển chế độ phát, đồng thời cung cấp quyền truy cập vào lớp phủ phát có nhiều chế độ điều khiển hơn
1. Thanh ứng dụng có các thẻ điều hướng chính và tuỳ chọn điều khiển ứng dụng
2. Không gian nội dung có thể duyệt qua
3. Các nút điều khiển chế độ phát (xuất hiện ở đây trên thanh điều khiển thu nhỏ)

Bố cục mẫu này chỉ cho thấy một cách sắp xếp các thành phần này. Ví dụ: các nhà sản xuất ô tô có thể quyết định xếp chồng các nút điều hướng chính và các nút điều khiển ứng dụng thay vì giữ chúng trong một thanh ngang đơn, tùy thuộc vào kích thước màn hình. Phần sau của hệ thống phân cấp điều hướng sẽ được mô tả chi tiết hơn.


Trình điều hướng chính

Thành phần điều hướng chính trong thanh ứng dụng bao gồm các thẻ hiển thị (ngoại trừ một số ít trường hợp khi màn hình quá nhỏ).

Ví dụ này cho thấy cách sắp xếp thẻ thông thường:

Người dùng có thể chọn các thẻ như Trang chủ và Danh sách phát trên thanh ứng dụng để chuyển đến những chế độ xem cấp cao nhất của nội dung nghe nhìn này.
Khi bạn chọn một thẻ trên thanh ứng dụng, chế độ xem hiện tại sẽ thay thế bằng một chế độ xem ứng dụng cấp cao nhất.

Kiểm soát ứng dụng

Các tùy chọn điều khiển ứng dụng (hiển thị ở phía trên bên phải trong ví dụ bên dưới) chiếm phần thanh ứng dụng không dùng để xây dựng thương hiệu hoặc điều hướng chính. Chúng cung cấp quyền truy cập vào chức năng tìm kiếm và cài đặt trong ứng dụng cho ứng dụng đa phương tiện hiện tại.

Khi chọn một tuỳ chọn kiểm soát ứng dụng, lớp phủ sẽ mở ra. Ví dụ: tuỳ chọn Cài đặt hiển thị ở đây sẽ mở ra một lớp phủ hiển thị giao diện Cài đặt. Khi người dùng đóng lớp phủ, họ quay lại vị trí trước đó trong ứng dụng.

Khi bạn chọn affordance affordance trong thanh Cài đặt trên thanh ứng dụng, lớp phủ sẽ cho phép người dùng truy cập vào chế độ cài đặt của ứng dụng.
Khi bạn chọn một tùy chọn kiểm soát ứng dụng, tùy chọn này sẽ mở ra một lớp phủ ở trên nội dung có thể xem và thanh ứng dụng sẽ thay đổi thành tiêu đề ứng dụng.

Không gian nội dung có thể duyệt qua

Trong không gian nội dung có thể xem, người dùng có thể cuộn qua nội dung và di chuyển qua z-space vào các mục riêng lẻ, xuống các cấp thứ bậc liên tiếp.

Do việc di chuyển qua nhiều cấp độ làm tăng tải trọng nhận thức của người lái xe, Google khuyên bạn nên giữ cho cấu trúc thông tin tương đối phẳng và càng ít cấp độ càng tốt.

Cấp cao nhất của nội dung có thể xem cho phép người dùng chọn trong một lưới (như được hiển thị ở đây) hoặc danh sách.
Việc lựa chọn nội dung có thể xem sẽ mở ra cấp độ tiếp theo với nhiều thông tin chi tiết hơn.

Điều khiển chế độ phát

Các nút điều khiển chế độ phát trong các ứng dụng đa phương tiện có thể xuất hiện ở một trong hai dạng, tuỳ thuộc vào trường hợp:

  • Thanh điều khiển thu nhỏ (có sẵn trên các chế độ xem)
  • Chế độ xem phát (lớp phủ có thanh điều khiển đầy đủ)

Hai dạng này thay thế nhau ở cuối màn hình trong ví dụ động sau đây.

Thanh điều khiển được thu nhỏ

Thanh điều khiển thu nhỏ nổi lên ở cấp cao nhất của không gian nội dung có thể xem, phía trên nội dung. API này cung cấp thông tin về những nội dung hiện đang phát, cùng với các thành phần cơ bản để người dùng kiểm soát hoạt động phát.

Khi nội dung bắt đầu phát, thanh điều khiển thu nhỏ sẽ vẫn hiển thị trong lúc người dùng đang duyệt xem nội dung nghe nhìn. Nó tiếp tục cho đến khi một ứng dụng đa phương tiện mới được chọn hoặc cho đến khi người dùng nhấn vào thanh điều khiển thu nhỏ để hiển thị chế độ xem phát.

Chế độ xem phát

Thanh điều khiển đầy đủ chỉ có sẵn trong chế độ xem phát và nó cũng nổi ở phía trên nội dung. Ngoài các thành phần có sẵn từ thanh điều khiển thu nhỏ, thanh điều khiển đầy đủ có thể cung cấp các thao tác điều khiển rộng hơn do mỗi ứng dụng đa phương tiện xác định.

Khi chọn thanh điều khiển thu nhỏ ở bất kỳ đâu bên ngoài mục tiêu cảm ứng, các nút điều khiển sẽ mở rộng thành lớp phủ phát toàn màn hình (chế độ xem phát), như minh họa ở đây.
Lớp phủ của thành phần hiển thị phát nằm phía trên không gian nội dung có thể xem và thanh điều khiển thu nhỏ được thay thế bằng thanh điều khiển đầy đủ có các nút điều khiển bổ sung.