Mô hình không gian

Phần giới thiệu về mẫu ứng dụng đa phương tiện này mô tả các thành phần chính, chức năng cơ bản mà các thành phần đó cung cấp và cấu trúc của các thành phần này với nhau.

Nội dung mô tả chi tiết hơn về cách hoạt động của mỗi phần tử được cung cấp trong các phần tiếp theo. Để xem hướng dẫn về các phần này, hãy tham khảo thông tin tổng quan về phần này.


Phân tích

Mẫu nội dung nghe nhìn bao gồm:

  • Thanh ứng dụng – Có điều hướng ứng dụng chínhcác điều khiển ứng dụng (cho cài đặt và tìm kiếm trong ứng dụng) và bao gồm một biểu tượng ứng dụng
  • Không gian nội dung có thể duyệt qua – Hiển thị nội dung ở chế độ xem lưới (hiển thị ở đây) hoặc chế độ xem danh sách
  • Điều khiển chế độ phát – Thanh điều khiển thu nhỏ hiển thị ở đây bao gồm siêu dữ liệu cơ bản về nội dung đa phương tiện và bộ điều khiển chế độ phát, đồng thời cung cấp quyền truy cập vào lớp phủ phát với nhiều nút điều khiển hơn
1. Thanh ứng dụng có các thẻ điều hướng chính và chế độ điều khiển ứng dụng
2. Không gian nội dung có thể duyệt xem
3. Các nút điều khiển chế độ phát (như trong hình này trên thanh điều khiển được thu nhỏ)

Bố cục mẫu này chỉ cho thấy một cách sắp xếp khả thi của các phần tử này. Ví dụ: các nhà sản xuất ô tô có thể quyết định xếp chồng các nút điều hướng chính và các nút điều khiển ứng dụng thay vì giữ chúng trong một thanh ngang duy nhất, tuỳ thuộc vào kích thước màn hình. Hệ phân cấp điều hướng được mô tả chi tiết hơn trong các phần tiếp theo.


Bảng điều hướng chính

Phần điều hướng chính trên thanh ứng dụng bao gồm các thẻ mở ra (trừ một số ít trường hợp khi màn hình quá nhỏ).

Dưới đây là ví dụ về cách sắp xếp thẻ thông thường:

Người dùng có thể chọn các thẻ như Trang chủ và Danh sách phát trên thanh ứng dụng để chuyển đến các chế độ xem cấp cao nhất của nội dung nghe nhìn.
Khi bạn chọn một thẻ trên thanh ứng dụng, khung hiển thị hiện tại sẽ được thay thế bằng một khung hiển thị cấp cao nhất khác cho ứng dụng.

Điều khiển ứng dụng

Các thành phần điều khiển ứng dụng (hiển thị ở phía trên bên phải trong ví dụ dưới đây) chiếm phần thanh ứng dụng không được dùng cho hoạt động xây dựng thương hiệu hoặc điều hướng chính. Các cấp truy cập này cấp quyền truy cập vào các chức năng cài đặt và tìm kiếm trong ứng dụng cho ứng dụng đa phương tiện hiện tại.

Khi bạn chọn một chế độ điều khiển ứng dụng, một lớp phủ sẽ mở ra. Ví dụ: thành phần Settings (Cài đặt) xuất hiện ở đây sẽ mở ra một lớp phủ hiển thị giao diện Settings (Cài đặt). Khi người dùng đóng lớp phủ, họ sẽ quay lại vị trí trước đó trong ứng dụng.

Khi bạn chọn mục Settings (Cài đặt) trên thanh ứng dụng, một lớp phủ sẽ mở ra cho phép người dùng truy cập vào phần cài đặt ứng dụng.
Khi bạn chọn một chế độ điều khiển ứng dụng, chế độ điều khiển đó sẽ mở ra một lớp phủ phía trên nội dung có thể xem, còn thanh ứng dụng sẽ chuyển thành tiêu đề ứng dụng.

Không gian nội dung có thể duyệt qua

Trong không gian nội dung có thể xem, người dùng có thể cuộn qua nội dung và di chuyển qua không gian z để đến các mục riêng lẻ theo thứ tự phân cấp liên tiếp.

Vì việc điều hướng qua nhiều cấp độ làm tăng tải nhận thức của người lái xe, nên bạn nên giữ cho cấu trúc thông tin tương đối phẳng, với càng ít cấp độ càng tốt.

Cấp nội dung có thể xem cao nhất cho phép người dùng chọn trong một lưới (như minh hoạ tại đây) hoặc trong danh sách.
Thao tác lựa chọn trong nội dung có thể xem sẽ mở ra cấp tiếp theo chứa nhiều thông tin chi tiết hơn.

Bộ điều khiển chế độ phát

Các nút điều khiển chế độ phát trong ứng dụng đa phương tiện có thể xuất hiện ở một trong hai dạng, tuỳ thuộc vào trường hợp cụ thể:

  • Thanh điều khiển được thu nhỏ (có trên các chế độ xem)
  • Chế độ xem phát (lớp phủ có thanh điều khiển đầy đủ)

Hai biểu mẫu này thay thế dọc theo cuối màn hình trong ví dụ ảnh động bên dưới.

Thanh điều khiển được thu nhỏ

Thanh điều khiển thu nhỏ nổi ở cấp cao nhất của không gian nội dung có thể xem, phía trên nội dung. Tệp này cung cấp thông tin về nội dung đang phát cùng với các thành phần cơ bản để người dùng điều khiển chế độ phát.

Khi nội dung bắt đầu phát, thanh điều khiển thu nhỏ sẽ xuất hiện trong khi người dùng duyệt xem nội dung đa phương tiện. Chế độ này sẽ tiếp tục cho đến khi người dùng chọn một ứng dụng nghe nhìn mới hoặc cho đến khi người dùng nhấn vào thanh điều khiển thu nhỏ để hiển thị chế độ xem phát.

Thành phần hiển thị phát

Thanh điều khiển đầy đủ chỉ có sẵn trong chế độ xem phát và thanh này cũng nổi phía trên nội dung. Ngoài các thành phần có sẵn trên thanh điều khiển thu nhỏ, thanh điều khiển đầy đủ có thể cung cấp các chế độ điều khiển bao quát hơn do từng ứng dụng đa phương tiện xác định.

Việc chọn thanh điều khiển thu nhỏ ở bất kỳ vị trí nào bên ngoài đích chạm để điều khiển sẽ mở rộng thanh điều khiển thành một lớp phủ phát toàn màn hình (chế độ xem phát), như minh hoạ dưới đây.
Lớp phủ chế độ xem phát nằm ở đầu không gian nội dung có thể xem, trong khi thanh điều khiển thu nhỏ được thay thế bằng thanh điều khiển đầy đủ với các chế độ điều khiển bổ sung.