Ứng dụng trình quay số

Trình quay số là một ứng dụng có đầy đủ chức năng, có thể ghép nối với điện thoại của người dùng để xử lý cuộc gọi và quản lý danh bạ trên màn hình ô tô.

Trình quay số được thiết kế trong Android Automotive OS, giúp hạn chế sự mất tập trung của người lái xe khi gọi qua Bluetooth.

Mô hình không gian

Cung cấp thông tin tổng quan cấp cao về các thành phần chính của cấu trúc Trình quay số và cách các thành phần này kết hợp với nhau để hỗ trợ việc di chuyển trong ứng dụng, chế độ xem danh bạ, gọi điện và quản lý cuộc gọi

Mô tả mô hình điều hướng chính, cấp cao nhất dựa trên các thẻ và chế độ điều khiển ứng dụng cho hoạt động tìm kiếm và cài đặt

Làm việc với danh bạ

Mô tả cách người dùng duyệt qua danh bạ, di chuyển từ chế độ xem cấp cao đến chế độ xem chi tiết, cách họ tìm kiếm người liên hệ, cách người dùng tạo một bộ sưu tập các số điện thoại quan trọng và thường xuyên được truy cập

Xử lý cuộc gọi

Mô tả cách người dùng có thể thực hiện cuộc gọi từ nhiều chế độ xem, nhận và trả lời cuộc gọi, chuyển đổi giữa các cuộc gọi và tạo cuộc gọi nhiều bên

Điều chỉnh chế độ cài đặt

Mô tả cách người dùng thiết lập các lựa chọn ưu tiên cho màn hình bắt đầu của Trình quay số và thứ tự danh bạ