Khám phá ứng dụng

Người dùng có thể chuyển đến các chế độ xem và hoạt động chính trong Trình quay số bằng thanh ứng dụng ở đầu màn hình.

Di chuyển trong trình quay số, chuyển đổi thẻ
Người dùng có thể di chuyển giữa các chế độ xem như Gần đây và Danh bạ bằng cách sử dụng các thẻ trên thanh ứng dụng, trong đó cũng bao gồm các chế độ kiểm soát tìm kiếm và cài đặt

Thành phần trên thanh ứng dụng

Thẻ hoặc chế độ điều khiển trên thanh ứng dụng Những việc người dùng có thể làm
Gần đây Xem lại và trả lại các cuộc gọi điện thoại gần đây
Danh bạ Duyệt qua danh bạ và thực hiện cuộc gọi
Ưa thích Truy cập nhanh vào những người liên hệ yêu thích và gọi cho họ
Bàn phím số Nhập số điện thoại để thực hiện cuộc gọi
Tìm kiếm (biểu tượng kính lúp) Tìm một người liên hệ cụ thể
Cài đặt (biểu tượng bánh răng) Chọn màn hình bắt đầu ưu tiên và thứ tự liên hệ (họ hoặc tên)

Khi người dùng chọn một thẻ, đích đến sẽ phản ánh hoạt động tương tác trước đây của người dùng với chế độ xem đó. Ví dụ: nếu một danh sách người liên hệ từng được cuộn trong phiên hoạt động trong ứng dụng, thì vị trí cuộn sẽ được giữ lại khi người dùng quay lại thẻ đó.

Trong chế độ xem Gần đây và Danh bạ, người dùng có thể chuyển đến chế độ xem chi tiết cấp thấp hơn cho từng người liên hệ, như mô tả trong phần Điều hướng thông tin liên hệ. Trong chế độ xem chi tiết, thanh ứng dụng được thay thế bằng tiêu đề ứng dụng có nút quay lại để quay lại chế độ xem cấp cao nhất.