Gọi điện

Người dùng có thể thực hiện cuộc gọi từ nhiều chế độ xem trong đa số Trình quay số.

Họ có thể thực hiện cuộc gọi từ:

  • Một trong những chế độ xem danh bạ cấp cao nhất (Gần đây, Danh bạ hoặc Mục yêu thích)
  • Chế độ xem chi tiết của người liên hệ
  • Bàn phím số

Người dùng cũng có thể chọn Kiểm soát hoạt động tìm kiếm trên thanh ứng dụng để tìm một người liên hệ rồi gọi điện. Bên ngoài Trình quay số, người dùng cũng có thể thực hiện cuộc gọi từ thông báo cuộc gọi nhỡ trong Trung tâm thông báo. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào Cách hoạt động của Trung tâm thông báo.


Thực hiện cuộc gọi từ chế độ xem danh bạ cấp cao nhất

Trong bất kỳ danh sách cấp cao nhất hay lưới (Gần đây, Danh bạ hoặc Mục yêu thích), người dùng có thể chọn hình đại diện của một người liên hệ, tên người liên hệ hoặc khu vực gần các mục này để gọi đến số ưu tiên của người liên hệ đó. Khi thực hiện cuộc gọi và trong suốt cuộc gọi, Trình quay số sẽ hiển thị màn hình trạng thái cuộc gọi, màn hình này hiển thị trạng thái cuộc gọi và cung cấp tùy chọn để quản lý cuộc gọi.

Việc chọn ALWAYS sẽ đặt số đã chọn làm số ưu tiên (mặc định) của người liên hệ.

Thực hiện cuộc gọi từ thông tin liên hệ

Người dùng duyệt Danh bạ hoặc Gần đây có thể chọn biểu tượng chi tiết của một người liên hệ để xem và thực hiện cuộc gọi đến bất kỳ số điện thoại có sẵn nào của người liên hệ đó.

Luồng danh sách địa chỉ liên hệ vào chế độ xem chi tiết của địa chỉ liên hệ
Chọn biểu tượng chi tiết ở bên phải tên của người liên hệ sẽ mở ra một chế độ xem thông tin chi tiết ở cấp thấp hơn

Chế độ xem chi tiết của một người liên hệ hiển thị tất cả các số điện thoại của người liên hệ đó để người dùng có thể chọn gọi cho họ. Khi người dùng chọn một trong các số điện thoại được liệt kê, Trình quay số sẽ thực hiện cuộc gọi đến số đó và hiển thị màn hình trạng thái cuộc gọi để hiển thị trạng thái cuộc gọi đang diễn ra và cho phép người dùng quản lý cuộc gọi.


Gọi điện từ Bàn phím số

Người dùng có thể chọn thẻ Bàn phím số trên thanh ứng dụng để xem Bàn phím số. Tại đó, người dùng có thể nhập số điện thoại và dùng phím Backspace để thực hiện chỉnh sửa nếu cần. Khi người dùng nhập một phần của số, Trình quay số liên tục cập nhật và hiển thị danh sách theo thứ tự bảng chữ cái của các số liên hệ có số điện thoại trùng khớp cho đến nay. Vào một thời điểm bất kỳ, người dùng có thể chỉ định người nhận cuộc gọi theo một trong những cách sau:

  • Di chuyển trong danh sách và chọn một người liên hệ để thực hiện cuộc gọi
  • Hoàn tất số điện thoại từ bàn phím và chọn nút gọi để thực hiện cuộc gọi
Tên người liên hệ được hiển thị cho người liên hệ đã biết
Để gọi điện, người dùng có thể chọn một người liên hệ trong danh sách xuất hiện khi họ nhập chữ số hoặc có thể nhập số điện thoại đầy đủ rồi chọn nút gọi (được khoanh tròn màu xanh lục trong ví dụ này)

Khi gọi điện, trình quay số sẽ hiển thị màn hình trạng thái cuộc gọi để hiển thị trạng thái cuộc gọi và cho phép người dùng quản lý cuộc gọi.