Ứng dụng chỉ đường

Android cho Ô tô cho phép bạn thiết kế trải nghiệm chỉ đường tập trung vào bản đồ, tích hợp cả màn hình trung tâm và cụm đồng hồ trong hành trình của người lái xe.

Các mẫu trong Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô được tối ưu hoá cho việc lái xe và có các tính năng chính tập trung vào việc chỉ đường. Các tính năng đó bao gồm: danh sách địa điểm, bản xem trước tuyến đường, thẻ ước tính hành trình, thẻ định tuyến, thông báo chỉ đường, khả năng tương tác trên bản đồ và tích hợp cụm. Các ứng dụng bạn thiết kế bằng các mẫu này có thể hoạt động trên cả Android Auto và AAOS.

Trong danh mục Điều hướng, ứng dụng sẽ vẽ bản đồ riêng để kiểm soát trải nghiệm tốt hơn.

Bắt đầu

Để tìm hiểu cách thiết kế ứng dụng bằng các mẫu trong Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô, hãy xem phần Tạo ứng dụng bằng mẫu.

Các mẫu đặc biệt phù hợp với ứng dụng chỉ đường gồm có:

Ví dụ

Để xem cách tập hợp các mẫu này thành các trải nghiệm điều hướng, hãy xem các quy trình mẫu sau đây:

Yêu cầu về trải nghiệm người dùng

Ứng dụng chỉ đường cần đáp ứng các yêu cầu chung đối với ứng dụng theo mẫu, cũng như yêu cầu đối với ứng dụng chỉ đườngcác mẫu cụ thể được dùng trong luồng tác vụ.