Yêu cầu đối với ứng dụng theo mẫu

Ứng dụng chỉ đường cũng phải đáp ứng các yêu cầu đối với ứng dụng chỉ đường. Để tìm hiểu về các yêu cầu khác áp dụng cho ứng dụng của bạn, hãy xem bài viết Yêu cầu đối với ứng dụng đa phương tiện.

Yêu cầu chung

Nhà phát triển ứng dụng:

PHẢI Duy trì quy trình làm việc có tối đa 5 bước.
PHẢI Xin người dùng cho phép truy cập vào micrô trên ô tô trước khi ghi âm để nhập bằng giọng nói.
PHẢI Hãy sử dụng phương pháp thích hợp (như nêu trong Sử dụng Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô) để hướng người dùng Android Auto đến điện thoại để thực hiện những hành động không được phép khi lái xe, hướng dẫn họ chỉ xem màn hình điện thoại khi thấy an toàn (xem Cấp quyền trên điện thoại).
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP Kết thúc luồng tác vụ 5 bước bằng một mẫu dựa trên danh sách trừ phi tính năng Giới hạn việc cần làm thích ứng đang bật (bước thứ 5 phải là một trong những bước sau: Điều hướng, Thông báo hoặc Ngăn).
NÊN Đảm bảo luồng công việc ngắn gọn (dài từ 2 đến 3 bước).
NÊN Hiện nội dung (hoặc nút chuỗi hành động) trong ít nhất 8 giây trước khi xoá nội dung đó trong quá trình chuyển đổi tự động giữa các bước.
NÊN Yêu cầu người dùng cấp mọi quyền cần thiết khi họ mở ứng dụng lần đầu tiên.
NÊN Cung cấp 2 màu nhấn (nếu có thể) để phù hợp hơn với nền tối và sáng.
NÊN Cung cấp nút quay lại hoặc cơ chế thoát khác ở những vị trí không có thao tác nào khác, chẳng hạn như màn hình tải và các mẫu Tin nhắn và Ngăn không có thao tác.
NÊN Hiển thị nội dung hữu ích khi mở mẫu thay vì để trống không có tuỳ chọn cho người dùng.
NÊN Cung cấp lối tắt đến các bước trước đó (ví dụ: khi luồng tác vụ vượt quá 3 màn hình).
NÊN Cung cấp một điểm truy cập cho người dùng, chẳng hạn như biểu tượng micrô, nếu ứng dụng của bạn cho phép nhập bằng giọng nói (bản ghi âm).
NÊN Dừng ghi âm khi người dùng ngừng cung cấp thiết bị đầu vào.
NÊN Chỉ làm mới nội dung cho các mục đích nêu trong phần Hạn chế sự phân tâm của người lái xe hoặc trong trường hợp được cho phép rõ ràng trong hướng dẫn cho các mẫu hoặc loại ứng dụng cụ thể.
KHÔNG NÊN Sử dụng tính năng tự động chuyển đổi để hoàn tất các thao tác mà không cần người dùng thực hiện hành động (nghĩa là không sử dụng các hiệu ứng đó liên tiếp nhau).
KHÔNG NÊN Tạo các nút có trạng thái, chẳng hạn như nút bật/tắt, ở những vị trí hỗ trợ thao tác (các nút bật/tắt chỉ được hỗ trợ trong các hàng danh sách).
CÓ THỂ Cập nhật hình ảnh, biểu tượng hoặc văn bản phụ của mục trong danh sách hoặc mục trong lưới để phản ánh các thay đổi.

Chỉ quy trình mua

NÊN Cung cấp lối tắt bất cứ khi nào có thể, chẳng hạn như cho phép người dùng lặp lại các giao dịch trước đó ("đặt trước lại").
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP Cho phép người dùng thiết lập phương thức thanh toán.
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP Yêu cầu người dùng cam kết thanh toán định kỳ.
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP Cho phép người dùng chọn nhiều mặt hàng để mua trong một quy trình.

Chỉ các ứng dụng Địa điểm yêu thích

NÊN Cung cấp cách chạy ứng dụng chỉ đường để điều hướng đến địa điểm yêu thích.

Nhà phát triển ứng dụng:

PHẢI Đảm bảo tất cả thông tin trực quan được vẽ trên bản đồ (chẳng hạn như thông tin về tốc độ và gắn nhãn tuyến đường) đáp ứng các yêu cầu về độ tương phản.
PHẢI Vẽ chỉ nội dung bản đồ và nội dung liên quan đến ổ đĩa trên bề mặt của mẫu.
PHẢI Vẽ bản đồ có giao diện sáng hoặc giao diện tối khi được hướng dẫn thực hiện việc này.
NÊN Đảm bảo rằng văn bản vẽ trên bản đồ có cỡ chữ 24dp trở lên, trừ phi văn bản đó đi kèm với một yếu tố hình ảnh (chẳng hạn như tuyến đường hoặc con đường) hoặc tương đối tĩnh trên màn hình.
NÊN Cho biết rõ liệu một tác vụ có cập nhật tuyến đường hay không.
NÊN Đáp ứng hoặc vượt quá kích thước tối thiểu 36 x 36 dp đối với hình ảnh, biểu tượng và điểm đánh dấu bản đồ.
NÊN Sử dụng thông báo từng chặng (TBT) để xem đường đi khi người dùng đang hoàn thành một nhiệm vụ bên ngoài mẫu Chỉ đường trong khi chỉ đường (như minh hoạ trong phần Thông báo chỉ đường: TBT và thông thường).
NÊN Làm mới các giá trị thời lượng và quãng đường trong khi lái xe.
KHÔNG NÊN Tạo các hành trình nhiều điểm dừng vì các mẫu không được tối ưu hoá cho loại tương tác này.
CÓ THỂ Sử dụng cảnh báo chỉ đường hoặc thông báo quan trọng (HUN) để cảnh báo cho người dùng về thông tin cập nhật chung liên quan đến việc đi theo chỉ dẫn (ngoài thông tin đường đi từng chặng), chẳng hạn như tình hình giao thông phía trước.
CÓ THỂ Tuỳ chỉnh màu nền của thông báo TBT.
CÓ THỂ Sử dụng ảnh động khi chúng hỗ trợ việc lái xe.

Yêu cầu dành riêng cho mẫu

Sử dụng các yêu cầu riêng của mẫu để đảm bảo mỗi mẫu trong quy trình tác vụ của bạn đều đáp ứng các yêu cầu và đề xuất về trải nghiệm người dùng.

Tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với từng mẫu: