Mẫu tin nhắn dài

Mẫu Thông báo dài trình bày một thông điệp dài cần được đọc khi ô tô đang đỗ, với các hành động liên quan không bắt buộc.

Mẫu này sẽ hữu ích khi cung cấp thông tin chi tiết về một đích đến hoặc trình bày văn bản pháp lý (chẳng hạn như điều khoản dịch vụ hoặc chính sách quyền riêng tư) trong quá trình đăng nhập.

Bao gồm:

  • Header bằng chuỗi hành động không bắt buộc
  • Không giới hạn dòng xuống dòng tự động (có thể cuộn)
  • Tối đa 2 nút trong nội dung mẫu (không bắt buộc), trong đó một nút có thể được chỉ định làm chính
Khung dạng đường viền của mẫu Thông điệp dài

Ví dụ về mẫu Tin nhắn dài

Bản minh hoạ mẫu Tin nhắn dài có chính sách quyền riêng tư của mẫu
Bản minh hoạ mẫu Thông điệp dài khi chuyển động

Khi ô tô đỗ, mẫu này có thể hiển thị thông báo chi tiết, chẳng hạn như chính sách quyền riêng tư hoặc điều khoản dịch vụ để người dùng chấp nhận khi đăng nhập vào ứng dụng (ví dụ cho Android Auto)

Khi người dùng đang lái xe, thông điệp dài sẽ không xuất hiện để tránh gây phân tâm cho người lái xe. Đối với những trường hợp này, bạn nên cung cấp nút có lựa chọn thay thế, chẳng hạn như bỏ qua bước đăng nhập và sử dụng ứng dụng ở chế độ khách.

Yêu cầu về trải nghiệm người dùng đối với mẫu tin nhắn dài

Nhà phát triển ứng dụng:

PHẢI Thêm văn bản.
NÊN Chỉ định một hành động chính khi cung cấp 2 hành động.
NÊN Đặt hành động chính gần tài xế nhất (ở bên trái đối với các xe lái bên trái) khi có 2 hành động.
CÓ THỂ Bao gồm tối đa 2 hành động.