Cấp quyền trên điện thoại

Khi người dùng cố gắng mở ứng dụng của bạn nhưng thiếu các quyền cần thiết, hãy sử dụng mẫu Thông báo để cho họ biết họ cần cấp quyền.

Trong Android Auto, nếu bạn đã sử dụng phương thức được mô tả trong phần Yêu cầu quyền, hộp thoại cấp quyền sẽ mở trên điện thoại, miễn là người dùng đang lái xe (để biết thông tin kỹ thuật chi tiết, hãy xem bài viết Xử lý hoạt động đầu vào của người dùng). Trong trường hợp này, hãy cung cấp một thông báo ngắn để hướng người dùng đến điện thoại. Sau khi cấp quyền, hãy làm mới màn hình ô tô để người dùng không quay lại mẫu Tin nhắn.

Trước tiên, ứng dụng yêu cầu các quyền trên màn hình ô tô...

...rồi người dùng xác nhận quyền trên điện thoại của họ khi không lái xe.

Luồng mẫu

Hành động của người dùng Nơi thực hiện hành động Số bước sau hành động
Người dùng mở ứng dụng. Trên mẫu trang đích của bạn (không hiển thị) 1
Người dùng chọn tuỳ chọn cấp quyền cho ứng dụng, sau đó xem thông báo ngắn xác nhận. Trước tiên, hãy dùng Mẫu thông báo có hai nút để cho phép người dùng có cơ hội cấp các quyền mà họ cần:
Mẫu thông báo có hai nút

Sau đó, hãy hiện một thông báo ngắn trên chính mẫu Tin nhắn đó để chuyển hướng người dùng đến điện thoại của họ:

Mẫu tin nhắn có hai nút và thông báo ngắn
2
Người dùng cấp quyền trên điện thoại của họ. Không có mẫu nào, vì thao tác này diễn ra trên điện thoại của người dùng:
Người dùng nhấn vào nút Cho phép trên điện thoại
2 (không tương tác với ứng dụng trong ô tô)
Sau khi người dùng cấp quyền, ứng dụng sẽ quay lại mẫu đích. Mẫu đích; trong trường hợp này là mẫu Danh sách địa điểm (điều hướng):
Mẫu Danh sách địa điểm có Nhà riêng, Cơ quan, Gần đây và Mục yêu thích
1 (đặt lại số bước)