Ứng dụng đa phương tiện

Android cho Ô tô cho phép bạn tạo trải nghiệm duyệt và phát nội dung nghe nhìn (chẳng hạn như nhạc, podcast và sách nói) được tối ưu hoá cho màn hình ô tô và giảm thiểu sự phân tâm của người lái xe.

Các trải nghiệm nội dung nghe nhìn này có nội dung âm thanh thay vì video, nhằm hạn chế sự phân tâm khi trực quan cho người lái xe. Trải nghiệm video sẽ được thảo luận trong phần Ứng dụng dành cho hành khách và đỗ xe.

Vì thiết kế trực quan cơ bản và mô hình tương tác cho phần lớn trải nghiệm nội dung đa phương tiện trên Android cho Ô tô là do Google và các nhà sản xuất ô tô xác định, nên vai trò thiết kế của nhà phát triển ứng dụng này chủ yếu tập trung vào:

  • Tạo cấu trúc duyệt web cho nội dung
  • Cung cấp các thành phần thương hiệu và biểu tượng cho thẻ điều hướng và các thành phần điều khiển tuỳ chỉnh (nếu cần)

Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện một số bước bổ sung không bắt buộc, chẳng hạn như tạo quy trình đăng nhập hoặc cài đặt màn hình ô tô (dành cho AAOS) bằng cách sử dụng các mẫu trong Thư viện ứng dụng Android cho ô tô.

Bắt đầu

Để xem hướng dẫn từng bước về cả Android Auto và AAOS, hãy xem phần Tạo ứng dụng đa phương tiện.

Ví dụ

Để xem xét kỹ hơn về trải nghiệm nội dung nghe nhìn trong Android Auto, hãy xem Android Auto > Ứng dụng đa phương tiện. Để xem cách trải nghiệm hoạt động trên ô tô tích hợp Google, hãy xem Automotive OS > Media apps (Hệ điều hành trên ô tô > Ứng dụng đa phương tiện).

Yêu cầu về trải nghiệm người dùng

Ứng dụng đa phương tiện cần đáp ứng yêu cầu về ứng dụng Phương tiện.