Ứng dụng đa phương tiện

Android cho Ô tô cho phép bạn tạo trải nghiệm phát và duyệt nội dung nghe nhìn (chẳng hạn như nhạc, podcast và sách nói) được tối ưu hoá cho màn hình ô tô và giảm thiểu sự phân tâm cho người lái xe.

Những trải nghiệm nội dung đa phương tiện này có nội dung âm thanh thay vì video, để hạn chế sự phân tâm của người lái xe. Trải nghiệm video được thảo luận trong Ứng dụng đỗ xe và hành khách.

Vì Google và các nhà sản xuất ô tô là người quyết định thiết kế hình ảnh và mô hình tương tác cơ bản cho phần lớn trải nghiệm nội dung đa phương tiện Android cho Ô tô, nên vai trò thiết kế của nhà phát triển ứng dụng chủ yếu tập trung vào:

  • Tạo cấu trúc duyệt web cho nội dung
  • Cung cấp các thành phần và biểu tượng thương hiệu cho các thẻ điều hướng và chế độ điều khiển tuỳ chỉnh (nếu cần)

Ngoài ra còn có một số bước bổ sung không bắt buộc, chẳng hạn như tạo quy trình đăng nhập hoặc chế độ cài đặt cho màn hình ô tô (đối với AAOS) bằng các mẫu trong Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô.

Bắt đầu

Để biết hướng dẫn từng bước về cả Android Auto và AAOS, hãy xem bài viết Tạo ứng dụng đa phương tiện.

Ví dụ

Để tìm hiểu kỹ hơn về trải nghiệm nội dung đa phương tiện trong Android Auto, hãy xem Android Auto > Ứng dụng đa phương tiện. Để xem cách hoạt động của trải nghiệm trên ô tô tích hợp Google, hãy xem Automotive OS > Ứng dụng đa phương tiện.

Yêu cầu về trải nghiệm người dùng

Ứng dụng đa phương tiện cần đáp ứng Yêu cầu đối với ứng dụng đa phương tiện.