Tính năng mới

Hãy sử dụng các đường liên kết bên dưới để xem nội dung mới và cập nhật mới nhất.


Nội dung cập nhật đối với nền tảng thiết kế – Xuất bản ngày 20 tháng 3 năm 2024

Nguyên tắc viết (Mới): Các phương pháp hay nhất để viết văn bản giao diện người dùng cho màn hình ô tô


Bản cập nhật Android Automotive OS – Phát hành ngày 29 tháng 2 năm 2024

Thiết kế tham chiếu dọc: Nội dung mới cập nhật mô tả giao diện người dùng hệ thống tham chiếu AAOS cho màn hình dọc và cách tuỳ chỉnh giao diện đó


Nội dung cập nhật về trải nghiệm sản phẩm AAOS/GAS – Xuất bản ngày 3 tháng 11 năm 2023

Hồ sơ: Thêm nội dung mới mô tả hệ thống nhận dạng dựa trên hồ sơ trong Android Automotive OS, bao gồm cả các phương pháp hay nhất để thiết kế trải nghiệm lựa chọn hồ sơ, khoá và khôi phục


Nội dung cập nhật về trải nghiệm sản phẩm AAOS/GAS – Xuất bản ngày 20 tháng 10 năm 2023

Thiết kế tham chiếu: Thêm nội dung mới mô tả thiết kế tham chiếu giao diện người dùng hệ thống, được xây dựng hoàn chỉnh, có thể tuỳ chỉnh cho màn hình dọc và màn hình ngang cỡ nhỏ


Nội dung cập nhật về thông báo – Xuất bản ngày 1 tháng 9 năm 2023

Cách hoạt động của thông báo trên ô tô: Nội dung được cập nhật để bao gồm các trải nghiệm tham chiếu hiện tại


Tạo ứng dụng (thẻ mới) – Phát hành vào ngày 9 tháng 5 năm 2023

Tạo ứng dụng: Thêm các yêu cầu về trải nghiệm người dùng, mẫu, quy trình thiết kế và quy trình mẫu cho cả Android Auto và AAOS ở cùng một nơi


Bản cập nhật Android Automotive OS – Phát hành ngày 24 tháng 4 năm 2023

Ứng dụng video: Thêm các nguyên tắc về trải nghiệm người dùng có thể tải xuống để tạo ứng dụng video cho ô tô


Bản cập nhật ứng dụng Android Auto – Phát hành ngày 10 tháng 2 năm 2023

Ứng dụng Android Auto: Xoá nội dung lỗi thời về ứng dụng tuỳ chỉnh


Nội dung cập nhật về việc tích hợp Trợ lý Google – Xuất bản ngày 6 tháng 1 năm 2023

Bảng điều khiển giọng nói: Xoá các thông số kỹ thuật lỗi thời


Ứng dụng chỉ đường và địa điểm yêu thích (Android Auto, Android Automotive OS): Nguyên tắc thiết kế có thể tải xuống dành cho Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô 1.3


Bản cập nhật ứng dụng AAOS/GAS – Phát hành ngày 22 tháng 7 năm 2021

Ứng dụng Lịch: Nội dung mô tả về ứng dụng tham chiếu mới, bao gồm cả thông tin về bố cục và mô hình tương tác


Bản cập nhật hệ thống thiết kế Android Auto – Phát hành ngày 26 tháng 4 năm 2021

Bố cục: Thông tin mới về bố cục, khoảng đệm và keyline


Thông tin cập nhật về thành phần – Xuất bản ngày 13 tháng 4 năm 2021

Thanh ứng dụng và tiêu đề: Nội dung cập nhật đối với nội dung mô tả thành phần, bao gồm cả thông tin tuỳ chỉnh mới

Hộp thoại: Nội dung cập nhật cho nội dung mô tả thành phần, bao gồm cả thông tin tuỳ chỉnh mới

Thông báo ngắn: Nội dung mô tả về thành phần dùng cho thông báo ngắn từ các ứng dụng, bao gồm cả thông số kỹ thuật và thông tin tuỳ chỉnh


Bản cập nhật ứng dụng Android Auto – Phát hành ngày 8 tháng 2 năm 2021 và cập nhật vào ngày 1 tháng 3 năm 2021

Ứng dụng hỗ trợ tìm đường, đỗ xe và sạc pin: Tổng quan về các mẫu mà nhà phát triển có thể dùng để tạo ứng dụng thuộc những danh mục này, kèm theo hướng dẫn thiết kế có thể tải xuống


Nội dung cập nhật cho thành phần – Xuất bản ngày 13 tháng 1 năm 2021

Nút: Nội dung cập nhật cho phần mô tả thành phần, bao gồm cả thông tin tuỳ chỉnh mới

Chỉ báo tiến trình nội dung đa phương tiện: Nội dung mô tả về chỉ báo tiến trình dùng trong mẫu nội dung đa phương tiện, bao gồm cả thông số kỹ thuật và thông tin tuỳ chỉnh


Thiết kế lại trang web tổng thể – Ra mắt ngày 28 tháng 9 năm 2020

Bản thiết kế lại này kết hợp các trang web thiết kế riêng biệt trước đây dành cho Android Auto, Android Automotive OS (AAOS) và các Dịch vụ của Google Automotive (GAS) ở cùng một nơi, với các mục tổng quan mới và một số mục mới. Nội dung chính mới bao gồm:

Android cho Ô tô: Nội dung mô tả về Android Auto, AAOS và GAS, kèm theo đường liên kết đến các tài liệu kỹ thuật và thiết kế liên quan

Google Design for Driving: Tổng quan về nội dung thiết kế trên trang web được thiết kế lại

Nền tảng kiểu: Điểm tương đồng và khác biệt liên quan đến kiểu giữa Android Auto và AAOS

Vai trò của đối tác: Cách Google hợp tác với các nhà sản xuất ô tô và nhà phát triển ứng dụng để tạo ra trải nghiệm AAOS

Xây dựng thương hiệu của nhà sản xuất ô tô: Cách các nhà sản xuất ô tô có thể tuỳ chỉnh giao diện người dùng xây dựng trên AAOS để phản ánh thương hiệu của họ


Thông tin cập nhật về Trình quay số AAOS – Ngày 21 tháng 8 năm 2020

Nhận cuộc gọi: Cập nhật để tham khảo tính năng cuộc gọi hội nghị truyền hình

Quản lý cuộc gọi: Cập nhật để mô tả cách quản lý cuộc gọi hội nghị


Bản cập nhật nội dung đa phương tiện của Android Auto – Phát hành ngày 3 tháng 8 năm 2020

Ứng dụng đa phương tiện: Cập nhật nội dung mô tả về thành phần hiển thị duyệt web và phát, cũng như hàng đợi


Thông tin cập nhật về nội dung truyền thông của AAOS/GAS – Xuất bản ngày 18 tháng 6 năm 2020

Phát nội dung nghe nhìn: Thông tin mới về việc truy cập và xem hàng đợi

Tuỳ chỉnh bộ điều khiển chế độ phát/Nguyên tắc về hàng đợi: Nguyên tắc dành cho nhà phát triển ứng dụng về việc triển khai hàng đợi


Nội dung cập nhật giao diện người dùng hệ thống của Android Auto – Phát hành ngày 5 tháng 6 năm 2020

Giao diện người dùng hệ thống: Nội dung mô tả về trình chạy ứng dụng, thanh điều hướng, thanh trạng thái, thông báo và tiện ích