Tính năng mới

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hãy sử dụng các đường liên kết dưới đây để xem nội dung mới và cập nhật nhất.


Bản cập nhật ứng dụng Android Auto – Phát hành ngày 10 tháng 2 năm 2023

Ứng dụng Android Auto: Xoá nội dung lỗi thời về các ứng dụng tuỳ chỉnh


Thông tin cập nhật về việc tích hợp Trợ lý Google – Xuất bản ngày 6 tháng 1 năm 2023

Bản thoại: Đã xóa thông số lỗi thời


Ứng dụng điều hướng và điểm yêu thích (Android Auto, Android Automotive OS): Nguyên tắc thiết kế có thể tải xuống dành cho Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô 1.3


Bản cập nhật ứng dụng AAOS/GAS – Phát hành ngày 22 tháng 7 năm 2021

Ứng dụng Lịch: Mô tả ứng dụng tham chiếu mới, bao gồm thông tin về bố cục và mô hình tương tác


Bản cập nhật hệ thống thiết kế Android Auto – Phát hành ngày 26 tháng 4 năm 2021

Bố cục: Thông tin mới về bố cục, khoảng đệm và keyline


Bản cập nhật thành phần – Phát hành ngày 13 tháng 4 năm 2021

Thanh và tiêu đề ứng dụng: Nội dung cập nhật đối với nội dung mô tả thành phần, bao gồm cả thông tin tuỳ chỉnh mới

Hộp thoại: Cập nhật nội dung mô tả thành phần, bao gồm cả thông tin tuỳ chỉnh mới

Thông báo ngắn: Mô tả thành phần dùng cho thông báo nhanh từ ứng dụng, bao gồm thông số kỹ thuật và thông tin tùy chỉnh


Bản cập nhật ứng dụng Android Auto – Phát hành ngày 8 tháng 2 năm 2021 và cập nhật ngày 1 tháng 3 năm 2021

Ứng dụng hỗ trợ tìm đường, đỗ xe và sạc pin: Tổng quan về các mẫu mà nhà phát triển có thể sử dụng để tạo ứng dụng thuộc những danh mục này, kèm theo hướng dẫn thiết kế có thể tải xuống


Bản cập nhật thành phần – Phát hành ngày 13 tháng 1 năm 2021

Nút: Cập nhật nội dung mô tả thành phần, bao gồm cả thông tin tuỳ chỉnh mới

Chỉ báo tiến trình phương tiện: Mô tả chỉ báo tiến trình được sử dụng trong mẫu phương tiện, bao gồm thông số kỹ thuật và thông tin tuỳ chỉnh


Thiết kế lại tổng thể trang web – Ra mắt ngày 28 tháng 9 năm 2020

Bản thiết kế lại này kết hợp các trang web thiết kế riêng biệt trước đây cho Android Auto, Android Automotive OS (AAOS) và Dịch vụ Google Automotive (GAS) ở cùng một nơi, với thông tin tổng quan về phần mới và một số phần mới. Nội dung mới quan trọng bao gồm:

Android cho Ô tô: Phần mô tả về Android Auto, AAOS và GAS, có đường liên kết đến các tài liệu kỹ thuật và thiết kế liên quan

Google Design for Drive: Tổng quan về nội dung thiết kế trên trang web được thiết kế lại

Nền tảng kiểu: Những điểm tương đồng và khác biệt liên quan đến kiểu giữa Android Auto và AAOS

Vai trò đối tác: Cách Google hợp tác với các nhà sản xuất ô tô và nhà phát triển ứng dụng để tạo ra trải nghiệm AAOS

Xây dựng thương hiệu của nhà sản xuất ô tô: Cách nhà sản xuất ô tô có thể tuỳ chỉnh giao diện người dùng dựa trên AAOS để thể hiện thương hiệu của họ


Thông tin cập nhật về Trình quay số AAOS – Xuất bản ngày 21 tháng 8 năm 2020

Nhận cuộc gọi: Cập nhật để tham chiếu đến tính năng cuộc gọi nhiều bên

Quản lý cuộc gọi: Cập nhật để mô tả cách quản lý cuộc gọi nhiều bên


Thông tin cập nhật về nội dung đa phương tiện trên Android Auto – Xuất bản ngày 3 tháng 8 năm 2020

Ứng dụng đa phương tiện: Cập nhật nội dung mô tả về chế độ xem duyệt web và phát cũng như hàng đợi


Thông tin cập nhật về phương tiện truyền thông AAOS/GAS – Xuất bản ngày 18 tháng 6 năm 2020

Phát nội dung nghe nhìn: Thông tin mới về cách truy cập và xem hàng đợi

Tùy chỉnh bộ điều khiển chế độ phát / Nguyên tắc về hàng đợi: Nguyên tắc dành cho nhà phát triển ứng dụng về cách triển khai hàng đợi


Bản cập nhật giao diện người dùng của hệ thống Android Auto – Xuất bản ngày 5 tháng 6 năm 2020

Giao diện người dùng hệ thống: Mô tả về trình chạy ứng dụng, thanh điều hướng, thanh trạng thái, thông báo và tiện ích