Thanh ứng dụng & tiêu đề

Thành phần &amp ứng dụng; thành phần tiêu đề là một thanh chuyên dụng ở đầu canvas ứng dụng có thể được tuỳ chỉnh để hiển thị các chức năng quan trọng liên quan đến ứng dụng, chẳng hạn như thương hiệu, điều hướng cấp cao nhất và quyền truy cập vào các điều khiển ứng dụng.

Sử dụng thích ứng và thanh ứng dụng nhất quán; bố cục tiêu đề để đặt các nút điều khiển chính, chẳng hạn như tính năng tìm kiếm trong ứng dụng, ở một vị trí chuẩn trên toàn giao diện người dùng.