Đang phát nội dung nghe nhìn

Mục này mô tả cách hoạt động của tính năng phát trong các ứng dụng đa phương tiện.

Người dùng có thể điều khiển việc phát nội dung nghe nhìn từ một trong hai cách sau:

  • Chế độ xem phát (toàn màn hình, toàn bộ bộ điều khiển)
  • Thanh điều khiển thu nhỏ (các nút điều khiển tối thiểu, có sẵn trên các chế độ xem)

Chế độ xem phát

Để bắt đầu phát, người dùng chọn một mục có thể phát trong không gian nội dung, chẳng hạn như đĩa nhạc hoặc bài hát, và chế độ xem phát sẽ chiếm toàn bộ không gian nội dung. Thành phần hiển thị phát sẽ hiển thị siêu dữ liệu và các nút điều khiển chế độ phát cho nội dung đã chọn. Người dùng có thể điều khiển chế độ phát bằng các nút điều khiển và bằng các cử chỉ.

Điều khiển chế độ phát

Các nút điều khiển chế độ phát sẽ hiển thị trong thanh điều khiển. Bạn có thể mở rộng thanh này nếu có nhiều hơn 5 tuỳ chọn điều khiển (xem phần "Vị trí bộ điều khiển chế độ phát"). Nếu ứng dụng triển khai danh sách chờ, thì tiêu đề của ứng dụng sẽ có affordance để truy cập vào hàng đợi.

Chế độ xem phát sẽ xuất hiện khi người dùng chọn nội dung có thể phát.
Khi có hơn 5 tùy chọn điều khiển, người dùng có thể mở rộng thanh điều khiển và truy cập vào các chế độ điều khiển bổ sung bằng cách sử dụng nút mục bổ sung (dưới cùng bên phải)

Vị trí bộ điều khiển chế độ phát

Để đảm bảo khả năng sử dụng nhất quán trên các dịch vụ đa phương tiện, hàng kiểm soát ở dưới cùng (hoặc hàng duy nhất nếu thanh điều khiển chưa được mở rộng) phải hiển thị các tùy chọn điều khiển theo thứ tự hiển thị bên dưới. Hàng trên cùng, chỉ xuất hiện khi thanh điều khiển được mở rộng, được đặt trước cho tối đa 5 hành động tuỳ chỉnh.

Nếu ứng dụng không sử dụng nút Trước hoặc Tiếp theo, bạn cũng có thể thay thế các nút này bằng các hành động tùy chỉnh.

Các nút điều khiển trong hàng dưới cùng sẽ xuất hiện theo thứ tự hiển thị trong ví dụ ở trên và bảng dưới đây.
Vị trí Nút
Phía xa bên trái Thao tác tùy chỉnh
Bên trái chính giữa Hành động trước đó hoặc tùy chỉnh
Center Phát/Tạm dừng
Ở giữa bên phải Hành động tiếp theo hoặc tùy chỉnh
Phía xa bên phải affordance (nếu có nhiều hơn 5 tuỳ chọn điều khiển) hoặc hành động tuỳ chỉnh

Cử chỉ

Ngoài việc sử dụng các tùy chọn điều khiển trong chế độ xem Phát, người dùng có thể sử dụng cử chỉ để thu nhỏ chế độ xem.

Vuốt từ bất kỳ đâu trong thành phần hiển thị xuống là một cách để người dùng có thể thu gọn chế độ xem vào thanh điều khiển thu nhỏ

Thanh điều khiển được thu nhỏ

Nếu người dùng rời khỏi chế độ xem phát trong khi nội dung vẫn đang phát, thanh điều khiển có sẵn trong chế độ xem sẽ thu gọn sẽ vào thanh điều khiển thu nhỏ, cung cấp thông tin về nội dung hiện đang phát, cùng với các điều khiển cơ bản như Phát và Tạm dừng. Thanh điều khiển thu nhỏ cho phép người dùng duyệt qua nội dung nghe nhìn có sẵn trong khi bài hát hiện tại hoặc nội dung khác tiếp tục phát.

Thanh điều khiển thu nhỏ là phiên bản đơn giản của thanh điều khiển vẫn sẽ hiển thị sau khi người dùng rời khỏi khung nhìn phát.
Người dùng có thể vuốt xuống (như trong Các cử chỉ ở trên) hoặc nhấn vào mũi tên xuống ở góc trên bên trái (như hiển thị ở đây) để thu nhỏ thành phần hiển thị phát.

Hàng đợi

Nếu ứng dụng đa phương tiện triển khai một hàng đợi, thì tiêu đề của ứng dụng đó của thành phần hiển thị phát sẽ bao gồm hàng hoá. Khi chọn affordance, bạn sẽ thấy danh sách các nội dung đang phát và sắp ra mắt theo thứ tự thời gian. Một số ứng dụng đa phương tiện cũng có thể hiển thị nội dung đã phát trước đó trong hàng đợi.

Hàng đợi hiển thị nội dung sắp phát và hiện đang phát

Tối thiểu, hàng đợi hiển thị tiêu đề của mỗi mục trong hàng đợi. Nhà phát triển ứng dụng cũng có thể cung cấp hình thu nhỏ cho mỗi nhà phát triển. Ngoài ra, nhà phát triển có thể cung cấp biểu tượng cho biết mục đang phát. Biểu tượng này cũng có thể được biểu thị bằng cách hiển thị thời gian đã trôi qua của mục đó. Tuy nhiên, nhà sản xuất ô tô có thể chọn hiển thị hoặc ẩn bất kỳ mục nào trong số này: hình thu nhỏ, biểu tượng hoặc thời gian đã trôi qua.

Người dùng có thể cuộn danh sách và chọn bất kỳ mục nào trong hàng đợi để phát ngay lập tức trong chế độ xem phát. Để quay lại chế độ xem mà không cần chọn một mục để phát, người dùng có thể chọn hàng đợi hoặc thành phần quay lại.