Tiểu sử

Hệ thống danh tính dựa trên hồ sơ trong Android Automotive OS được thiết kế để mang đến trải nghiệm phù hợp với người lái xe, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của họ trong ô tô.

Các nguyên tắc này giải thích những điểm độc đáo về danh tính và hồ sơ trong ô tô, cũng như những điều mà nhà sản xuất ô tô cần biết về việc tuỳ chỉnh trải nghiệm nhận dạng.


Nội dung trong phần này

Cách hoạt động của hồ sơ

Mô tả bộ chọn hồ sơ, cách hoạt động của tính năng khoá hồ sơ và cách người dùng có thể khôi phục sau khi bị quên khoá hồ sơ

Các phương pháp hay nhất về hồ sơ

Cung cấp các phương pháp hay nhất để thiết kế màn hình chọn hồ sơ và thiết kế quy trình khoá và khôi phục hồ sơ