Xây dựng thương hiệu nhà sản xuất ô tô

Các nhà sản xuất ô tô tích hợp hệ điều hành Android Automotive (AAOS) vào xe của họ có thể tùy chỉnh giao diện người dùng để phù hợp với thương hiệu của họ, cũng như phù hợp với cấu hình phần cứng của các mẫu ô tô cụ thể.

Nếu sử dụng mẫu của Google để lưu trữ ứng dụng của bên thứ ba trong hệ thống thông tin giải trí, thì nhà sản xuất ô tô cần hiển thị biểu tượng ứng dụng và màu nhấn trong một số trường hợp, chẳng hạn như trên màn hình nội dung của ứng dụng đa phương tiện (để biết thông tin chi tiết, hãy truy cập phần Xây dựng thương hiệu ứng dụng). Tuy nhiên, họ có thể linh hoạt hơn về cách họ tuỳ chỉnh các mẫu này. Họ có thể chọn màu và kiểu chữ để phản ánh thương hiệu và nội thất của xe, tùy chỉnh bố cục để phản ánh màn hình ô tô và cấu hình cabin, v.v.

Để đảm bảo giao diện người dùng tùy chỉnh của họ đáp ứng các tiêu chuẩn về tính hữu dụng dành cho ô tô, nhà sản xuất ô tô phải tuân thủ các nguyên tắc thiết kế tương tác và thiết kế hình ảnh được mô tả trong Nền tảng thiết kế, cũng như phương pháp định kiểu được mô tả trong Hệ thống thiết kế.