Chỉ báo tiến trình truyền thông

Thành phần chỉ báo tiến trình nội dung nghe nhìn chỉ dành riêng cho ứng dụng đa phương tiện.

Chỉ báo tiến trình là hình ảnh trực quan về thời lượng và thời gian phát đã trôi qua của một nguồn phương tiện. Nội dung này sẽ xuất hiện trong ứng dụng đa phương tiện trong khi phát.


Giải phẫu

Chỉ báo tiến trình nội dung nghe nhìn bao gồm một bản nhạc không hoạt động (được hiển thị bằng màu xám) thể hiện thời lượng của nguồn phương tiện và một bản nhạc đang hoạt động (được hiển thị với màu nhấn) phủ lên bản nhạc không hoạt động để cho biết thời gian phát đã trôi qua.

Phân tích các chỉ báo tiến trình truyền thông
1. Kênh đang hoạt động
2. Kênh không hoạt động

Chỉ báo tiến trình phương tiện có thể là tuyến tính hoặc vòng tròn.

Chỉ báo tiến trình phương tiện tuyến tính

Chỉ báo tiến trình tuyến tính hiển thị thời lượng và thời gian đã trôi qua trên một trục hoành. Phần hiển thị của bản nhạc này được căn giữa trong vùng đích chạm 76 dp. Việc nhấn hoặc kéo thời gian đã trôi qua cho phép người dùng di chuyển đến các vị trí khác nhau trong nguồn phương tiện. Chỉ báo tiến trình nội dung nghe nhìn tuyến tính dành cho màn hình 800dp trở lên.

Phân tích chỉ báo tiến trình vòng tròn

Chỉ báo tiến trình vòng tròn hiển thị thời lượng và thời gian đã trôi qua dưới dạng một vòng tròn. Tính năng nhấn hoặc kéo thời gian đã trôi qua không được hỗ trợ để di chuyển đến các vị trí khác nhau. Chỉ báo tiến trình nội dung nghe nhìn hình tròn là dành cho các màn hình có chiều cao dưới 800 dp và được sử dụng khi thu nhỏ bộ điều khiển chế độ phát nội dung nghe nhìn.

Trạng thái chỉ báo tiến trình truyền thông

Trong khi phát, chỉ báo tiến trình sẽ ở một trong bốn trạng thái:

  • Phát: Nội dung nghe nhìn đang phát và bản nhạc đang hoạt động chuyển tiếp trên bản nhạc không hoạt động để cho biết thời gian đã trôi qua.
  • Đang tạm dừng: Người dùng đã tạm dừng phát. Kênh đang hoạt động đứng yên tại thời điểm phát lại được tạm dừng.
  • Đang lưu vào bộ đệm: Ứng dụng đa phương tiện đang tải nội dung để phát. Chỉ báo hiển thị một đường màu trắng liên tục chuyển tiếp trên bản nhạc không hoạt động trong khi nội dung tải.
  • Lỗi: Không thể phát nội dung nghe nhìn. Không có bản nhạc nào đang hoạt động và bản nhạc không hoạt động sẽ bị tắt.
Bản nhạc đang hoạt động này sẽ phát trên bản nhạc không hoạt động khi nội dung nghe nhìn phát
Trạng thái phát: Kênh đang hoạt động sẽ phát trên bản nhạc không hoạt động khi nội dung nghe nhìn phát.
Kênh đang hoạt động đứng yên trong khi tạm dừng playbsck
Trạng thái đã tạm dừng: Kênh đang hoạt động sẽ đứng yên khi tính năng phát nội dung nghe nhìn bị tạm dừng.
Một đường màu trắng liên tục chuyển qua bản không hoạt động trong khi nội dung tải
Trạng thái vùng đệm: Một đường màu trắng lặp lại liên tục trên đường không hoạt động khi nội dung tải.
Bản nhạc không hoạt động sẽ bị tắt khi có lỗi phát lại medai Trạng thái lỗi: Khi xảy ra lỗi truyền thông, sẽ không có kênh nào đang hoạt động xuất hiện và kênh đó không hoạt động.

Thông số

Chỉ báo tiến trình phương tiện tuyến tính

Đường chỉ báo tiến trình phương tiện tuyến tính

Chỉ báo tiến trình truyền thông hình tròn

Đường chỉ báo tiến trình phương tiện hình tròn

Tuỳ chỉnh

Trong khi phát nội dung nghe nhìn, bản nhạc đang hoạt động của chỉ báo tiến trình nội dung nghe nhìn được hiển thị bằng màu nhấn. Màu nhấn mặc định là màu xanh dương. Thay vào đó, nhà phát triển ứng dụng có thể chọn cung cấp màu nhấn nổi bật của thương hiệu trong ứng dụng. Tương tự, các OEM có thể cung cấp màu nhấn để phản ánh thương hiệu xe hơi của họ. Nếu được cung cấp, màu nhấn OEM sẽ được ưu tiên hơn màu nhấn của ứng dụng.

Thanh tiến trình phương tiện tuyến tính hiển thị bản nhạc đang hoạt động sử dụng màu nhấn mặc định, của bên thứ ba và OEM
Kiểu mặc định của chỉ báo tiến trình là màu xanh dương. Nhà phát triển ứng dụng có thể ghi đè kiểu ứng dụng mặc định bằng màu nhấn của thương hiệu của riêng họ (trong ví dụ này là màu xanh lục). Các OEM (Nhà sản xuất thiết bị gốc) cũng có thể ghi đè cả kiểu mặc định và kiểu ứng dụng bằng màu nhấn của thương hiệu riêng (trong ví dụ này là màu cam).
Thanh tiến trình phương tiện hình tròn cho thấy bản nhạc đang hoạt động sử dụng màu nhấn mặc định, của bên thứ ba và OEM
Ví dụ về kiểu màu nhấn mặc định, ứng dụng và OEM áp dụng cho chỉ báo tiến trình vòng tròn

Hướng dẫn tích hợp Thư viện giao diện người dùng ô tô cung cấp hướng dẫn sử dụng OEM để tuỳ chỉnh các thành phần.

Để xem hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng màu sắc để tuỳ chỉnh các thành phần, hãy truy cập vào Màu.


Ví dụ

Chỉ báo tiến trình nội dung nghe nhìn tuyến tính trong thực tế
Chỉ báo tiến trình nội dung nghe nhìn tuyến tính trong chế độ xem phát lại ứng dụng đa phương tiện
Chỉ báo tiến trình truyền thông hình tròn trên thực tế
Tại đây, chỉ báo tiến trình phương tiện vòng tròn sẽ xuất hiện trên bộ điều khiển chế độ phát thu nhỏ. Thành phần điều khiển bị thu nhỏ sẽ phủ lên một màn hình danh sách phát.