Các ứng dụng khác liên quan đến lái xe

Android cho Ô tô cung cấp các mẫu cho phép bạn tạo nhiều trải nghiệm trong ứng dụng để hỗ trợ hành trình của người lái xe, từ tìm chỗ đỗ xe và lựa chọn sạc cho đến việc giao tiếp với các thiết bị trong nhà khi đang đi trên đường.

Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô bao gồm các mẫu được tối ưu hoá cho hoạt động lái xe (một số mẫu có bản đồ do thư viện ứng dụng vẽ), cũng như các mẫu có các biến thể đỗ xe hoặc tiêu điểm chỉ dành cho đỗ xe. Bằng cách kết hợp các mẫu này trong luồng tác vụ, bạn có thể thiết kế trải nghiệm phù hợp với cả Android Auto và AAOS trong nhiều tình huống trên xe.

Hiện tại, các danh mục ứng dụng được phê duyệt cho Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô (ngoài danh mục chỉ đường, được thảo luận trong bài viết Ứng dụng chỉ đường) bao gồm địa điểm yêu thích (chẳng hạn như chỗ đỗ xe và trạm sạc) và IoT.

Bắt đầu

Để tìm hiểu cách thiết kế ứng dụng bằng các mẫu trong Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô, hãy xem phần Tạo ứng dụng bằng mẫu.

Các mẫu có liên quan bao gồm:

Ví dụ

Để xem cách có thể kết hợp các mẫu thành nhiều trải nghiệm ứng dụng trên xe, hãy xem các quy trình mẫu sau đây:

Yêu cầu về trải nghiệm người dùng

Ứng dụng cần đáp ứng các yêu cầu chung đối với ứng dụng theo mẫu, cũng như các yêu cầu đối với danh mục ứng dụng và các mẫu cụ thể được dùng trong các luồng tác vụ.