Giới thiệu về Dịch vụ Trợ lý Google

Dịch vụ Trợ lý Google cho phép bạn toàn quyền kiểm soát việc tích hợp với Trợ lý bằng cách cung cấp một điểm cuối phát trực tiếp. Truyền truy vấn âm thanh của người dùng đến điểm cuối này để nhận phản hồi bằng âm thanh từ Trợ lý Google.

Bạn có thể tạo liên kết cho API này từ nhiều ngôn ngữ (ví dụ: Go, Node.js, C++ và Java) trên tất cả các nền tảng được gRPC hỗ trợ.

Yêu cầu cơ bản về phần cứng

Trước khi bắt đầu, bạn cần có các thành phần sau:

 • Thiết bị chạy trên một trong các nền tảng được hỗ trợ, có kết nối Internet
 • Micrô
 • Loa

Các chặng

Các phần sau có thể áp dụng cho Python và Raspberry Pi.

Nếu bạn không muốn sử dụng Python, hãy sử dụng hướng dẫn tích hợp để tích hợp Dịch vụ Trợ lý Google bằng các ngôn ngữ khác và trên nhiều nền tảng.

Nhúng Trợ lý Google

Phần sau đây sẽ lấy mẫu dịch vụ Trợ lý Google hoạt động trên thiết bị của bạn:

 1. Thiết lập quyền truy cập mạng và phần cứng
 2. Định cấu hình và kiểm tra âm thanh
 3. Định cấu hình Dự án dành cho nhà phát triển và Cài đặt tài khoản
 4. Đăng ký mẫu thiết bị
 5. Cài đặt SDK và mã mẫu
 6. Chạy mã mẫu
 7. Bước tiếp theo

Mở rộng Trợ lý Google

Phần này mở rộng mẫu Dịch vụ Trợ lý Google để bao gồm Hành động trên thiết bị:

 1. Cài đặt phần cứng
 2. Đăng ký đặc điểm
 3. Lệnh điều khiển
 4. Thêm các đặc điểm và trình xử lý khác
 5. Đăng ký Hành động tùy chỉnh trên thiết bị