นโยบายฟีเจอร์ Google Analytics 4 SDK และ User ID

นโยบายต่อไปนี้มีผลกับแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ใช้ SDK พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 และ/หรือฟีเจอร์ User-ID

  • คุณต้องมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการใช้บริการนี้ ซึ่งรวมถึงการให้สิทธิ์ที่จำเป็นจากทั้งผู้ถือสิทธิ์ของข้อมูลที่คุณส่งโดยใช้แพลตฟอร์มและผู้ถือสิทธิ์ของบัญชี Google Analytics ที่เกี่ยวข้อง
  • คุณต้องแจ้งให้ผู้ใช้ปลายทางของคุณทราบอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการติดตั้งใช้งานและฟีเจอร์ของ Google Analytics ที่คุณใช้ รวมถึงประกาศเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณจะเก็บรวบรวมผ่าน Google Analytics และแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ใช้ปลายทางที่คุณมีได้หรือไม่ คุณต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ปลายทาง หรือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เหล่านี้เลือกไม่ใช้การติดตั้งใช้งานและฟีเจอร์ที่คุณใช้
  • หากใช้ SDK เพื่อใช้งานฟีเจอร์โฆษณาของ Google Analytics เช่น การรายงานกลุ่มเป้าหมายหรือรีมาร์เก็ตติ้ง คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายสำหรับฟีเจอร์โฆษณาของ Google Analytics เพิ่มเติมจากนโยบายโปรแกรมสำหรับนักพัฒนาแอป Google Play และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • คุณต้องไม่อัปโหลดข้อมูลใดๆ ที่ทำให้ Google ระบุตัวบุคคลได้ (เช่น ชื่อ หมายเลขประกันสังคม อีเมล หรือข้อมูลที่คล้ายกันใดๆ) หรือข้อมูลที่ระบุอุปกรณ์หนึ่งๆ อย่างถาวร (เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน หากตัวระบุดังกล่าวรีเซ็ตไม่ได้)
  • คุณต้องไม่เชื่อมเซสชันที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วและไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ปลายทาง เว้นแต่ผู้ใช้ปลายทางของคุณยินยอมให้ทำกิจกรรมดังกล่าว และการรวมดังกล่าวได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้มีการสิ้นสุดการใช้งานบัญชี Google Analytics ของคุณและสูญเสียข้อมูล Google Analytics