MetricHeader

Opisuje kolumnę danych w raporcie. Widoczne dane żądane w raporcie generują wpisy kolumn w wierszach i nagłówkach MetricHeaders. Jednak dane używane wyłącznie w filtrach lub wyrażeniach nie tworzą kolumn w raporcie i odpowiednio nie generują nagłówków.

Zapis JSON
{
  "name": string,
  "type": enum (MetricType)
}
Pola
name

string

Nazwa danych.

type

enum (MetricType)

Typ danych wskaźnika.