DateRange

sąsiadujący zestaw dni: startDate, startDate + 1, ..., endDate; Żądania mogą obejmować maksymalnie 4 zakresy dat.

Zapis JSON
{
  "startDate": string,
  "endDate": string,
  "name": string
}
Pola
startDate

string

Data początkowa zapytania w formacie YYYY-MM-DD. Nie może przypadać po endDate. Akceptowany jest też format NdaysAgo, yesterday lub today. W takim przypadku data jest ustalana na podstawie strefy czasowej raportowania usługi.

endDate

string

Uwzględniająca data zakończenia zapytania w formacie YYYY-MM-DD. Nie może przypadać przed startDate. Akceptowany jest też format NdaysAgo, yesterday lub today. W takim przypadku data jest ustalana na podstawie strefy czasowej raportowania usługi.

name

string

Powoduje przypisanie nazwy do tego zakresu dat. Wymiar dateRange otrzymuje tę nazwę w odpowiedzi na raport. Jeśli jest ustawione, nie może zaczynać się od date_range_ ani RESERVED_. Jeśli zakres dat nie jest ustawiony, zakresy dat są nazwane w postaci indeksu liczonego od zera w żądaniu: date_range_0, date_range_1 itd.