Method: properties.keyEvents.create

Tworzy kluczowe zdarzenie.

Żądanie HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{parent=properties/*}/keyEvents

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Wymagane. Nazwa zasobu usługi nadrzędnej, w której zostanie utworzone to kluczowe zdarzenie. Format: właściwość/123

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu KeyEvent.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję KeyEvent.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit