Method: properties.customDimensions.get

Wyszukują pojedynczy wymiar niestandardowy.

Żądanie HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=properties/*/customDimensions/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa wymiaru niestandardowego, który chcesz uzyskać. Przykładowy format: properties/1234/customDimensions/5678

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu CustomDimension.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit