Method: accounts.get

Wyszukuj pojedyncze konto.

Żądanie HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1beta/{name=accounts/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa konta do wyszukania. Format: accounts/{konto} Przykład: „konta/100”

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Account.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit