Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinkProposals.get

Wyszukuje pojedynczą ofertę połączenia reklamodawcy Display Video 360.

Żądanie HTTP

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/displayVideo360AdvertiserLinkProposals/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa oferty połączenia z reklamodawcą Display Video 360, którą chcesz uzyskać. Przykładowy format: properties/1234/displayVideo360AdvertiserLinkProposals/5678

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu DisplayVideo360AdvertiserLinkProposal.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit