Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinkProposals.create

Tworzy ofertę połączenia reklamodawcy Display Video 360.

Żądanie HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/displayVideo360AdvertiserLinkProposals

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Wymagane. Przykładowy format: właściwość/1234

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu DisplayVideo360AdvertiserLinkProposal.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję DisplayVideo360AdvertiserLinkProposal.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit