Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinkProposals.approve

Zatwierdzanie oferty połączenia z reklamodawcą Display Video 360. Propozycja połączenia reklamodawcy DisplayVideo360 zostanie usunięta i zostanie utworzone nowe połączenie reklamodawcy DisplayVideo360.

Żądanie HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/displayVideo360AdvertiserLinkProposals/*}:approve

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa oferty połączenia z reklamodawcą Display Video 360 do zatwierdzenia. Przykładowy format: properties/1234/displayVideo360AdvertiserLinkProposals/5678

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Komunikat z odpowiedzią na żądanie połączenia reklamodawców displayowychVideo360.Zatwierdź RPC.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "displayVideo360AdvertiserLink": {
    object (DisplayVideo360AdvertiserLink)
  }
}
Pola

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit