การผสานรวม ironSource กับสื่อกลาง

คู่มือนี้จัดทําขึ้นสําหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ต้องการใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เพื่อโหลดและแสดงโฆษณาจาก ironSource ผ่านสื่อกลาง โดยจะพูดถึงวิธีเพิ่ม ironSource ลงในการกําหนดค่าสื่อกลางของหน่วยโฆษณา วิธีตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มาของโฆษณา รวมถึงวิธีผสานรวม SDK ของ ironSource และอะแดปเตอร์ลงในแอป iOS

การผสานรวมและรูปแบบโฆษณาที่รองรับ

AdMob อะแดปเตอร์สื่อกลางสําหรับ ironSource มีความสามารถต่อไปนี้

การผสานรวม
การเสนอราคา
น้ำตก
รูปแบบ
แบนเนอร์
โฆษณาคั่นระหว่างหน้า
ได้รับรางวัลแล้ว
โฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่มีการให้รางวัล
เนทีฟ

ข้อกำหนด

 • เป้าหมายการทําให้ iOS ใช้งานได้ 10.0 ขึ้นไป
 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชันล่าสุด

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่า ironSource

ลงชื่อสมัครใช้และลงชื่อเข้าใช้บัญชี ironSource

หากต้องการเพิ่มแอปพลิเคชันของคุณในหน้าแดชบอร์ดของ ironSource ให้คลิกปุ่มแอปใหม่

ป้อนรายละเอียดแอป

เลือกแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ป้อน App Store URL ของแอปและคลิกนําเข้าข้อมูลแอป เมื่อข้อมูลแอปปรากฏขึ้น ให้คลิกปุ่มเพิ่มแอป

หากแอปไม่พร้อมให้บริการ ให้เลือกแอปไม่ได้เผยแพร่ใน App Store และระบุชื่อชั่วคราวของแอป ให้เลือก iOSเป็นแพลตฟอร์ม แล้วคลิกเพิ่มแอป

จดบันทึกคีย์แอปใหม่ซึ่งจะแสดงหลังจากที่เพิ่มแอปแล้ว คุณจะต้องใช้ค่านี้เพื่อตั้งค่าAdMob รหัสหน่วยโฆษณา เลือกรูปแบบโฆษณาที่แอปรองรับในแท็บสดที่เหมาะสม จากนั้นคลิกเสร็จ

รหัสอินสแตนซ์

จากนั้นกําหนดค่าอินสแตนซ์เครือข่ายสําหรับแอปที่คุณเพิ่ม ironSource รองรับอินสแตนซ์เครือข่ายหลายรายการสําหรับโฆษณาที่มีการให้รางวัลและโฆษณาคั่นระหว่างหน้า

ไปที่หน้าหน่วยโฆษณาและตําแหน่งโฆษณาจากการนําทางด้านซ้าย เลือกแอปของคุณในรายการแอปพลิเคชัน แล้วคลิกปุ่มแก้ไข

เลือกลิงก์เพิ่มอินสแตนซ์เครือข่าย ป้อนชื่ออินสแตนซ์ แล้วคลิกบันทึก

เมื่อสร้างอินสแตนซ์แล้ว รหัสอินสแตนซ์จะแสดงอยู่ในช่องรหัสอินสแตนซ์

นอกจากคีย์แอปและรหัสอินสแตนซ์แล้ว คุณต้องมีคีย์ลับและโทเค็นการรีเฟรชของ ironSource เพื่อตั้งค่าAdMob รหัสหน่วยโฆษณา

ไปที่ My Account ในironSource publisher dashboard จากนั้นคลิกแท็บ API จดบันทึก Secret Key และ Refresh Token

ขั้นที่ 2: กําหนดการตั้งค่าสื่อกลางสําหรับ AdMob หน่วยโฆษณา

หากต้องการเพิ่ม ironSource ลงในการกําหนดค่าสื่อกลางสําหรับหน่วยโฆษณา ขั้นแรกให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdMob

จากนั้นไปที่แท็บสื่อกลาง หากคุณมีกลุ่มสื่อกลางอยู่แล้วและต้องการแก้ไข ให้คลิกชื่อกลุ่มสื่อกลางที่จะแก้ไข แล้วข้ามไปยังเพิ่ม ironSource เป็นแหล่งที่มาของโฆษณา

หากต้องการสร้างกลุ่มสื่อกลางใหม่ ให้เลือกสร้างกลุ่มสื่อกลาง

ป้อนรูปแบบโฆษณาและแพลตฟอร์ม แล้วคลิกต่อไป

ตั้งชื่อกลุ่มสื่อกลางแล้วเลือกสถานที่ตั้งที่จะกําหนดเป้าหมาย จากนั้น ตั้งค่าสถานะกลุ่มสื่อกลางเป็นเปิดใช้ และคลิกเพิ่มหน่วยโฆษณา

เชื่อมโยงกลุ่มสื่อกลางนี้กับหน่วยโฆษณา AdMob ที่มีอยู่อย่างน้อย 1 หน่วย จากนั้นคลิกเสร็จ

ตอนนี้คุณจะเห็นการ์ดหน่วยโฆษณาที่สร้างขึ้นด้วยหน่วยโฆษณาที่คุณเลือกตามที่แสดงด้านล่าง

เพิ่ม ironSource เป็นแหล่งที่มาของโฆษณา

ในการ์ดแหล่งที่มาของโฆษณา ให้เลือกเพิ่มเครือข่ายโฆษณา จากนั้นเลือก ironSource

จากนั้นให้เปิดใช้ฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพ จากนั้นป้อนคีย์ลับและโทเค็นการรีเฟรชที่ได้รับในส่วนก่อนหน้าเพื่อตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มาของโฆษณาสําหรับ ironSource จากนั้นป้อนค่า eCPM แล้วคลิกต่อไป

ป้อนคีย์แอปและรหัสอินสแตนซ์ที่ได้รับในส่วนก่อนหน้า

การใช้โฆษณาที่มีการให้รางวัล

ในการตั้งค่าสําหรับหน่วยโฆษณาที่มีการให้รางวัล ให้ระบุค่าสําหรับจํานวนเงินรางวัลและประเภทรางวัล จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ให้รางวัลแก่ผู้ใช้รายเดียวกันไม่ว่าจะแสดงเครือข่ายโฆษณาใด ให้เลือกช่อง ใช้กับเครือข่ายทั้งหมดในกลุ่มสื่อกลาง

หากไม่ใช้การตั้งค่านี้ อะแดปเตอร์ ironSource จะส่งรางวัลที่ระบุไว้ในหน้าแดชบอร์ดของ ironSource กลับมาเมื่อสร้างตําแหน่งโฆษณา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารางวัลสําหรับหน่วยโฆษณา AdMob ได้ที่ สร้างหน่วยโฆษณา

ขั้นตอนที่ 3: นําเข้า ironSource SDK และอะแดปเตอร์

 • เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงใน Podfile ของโปรเจ็กต์

  pod 'GoogleMobileAdsMediationIronSource'
  
 • จากบรรทัดคําสั่งให้เรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้

  pod install --repo-update

การผสานรวมด้วยตนเอง

 • ดาวน์โหลด ironSource iOS SDK เวอร์ชันล่าสุดและลิงก์ IronSource.framework ในโปรเจ็กต์ของคุณ

 • ดาวน์โหลดอะแดปเตอร์ ironSource เวอร์ชันล่าสุดจากลิงก์ดาวน์โหลดใน Changelog และลิงก์ IronSourceAdapter.framework ในโครงการของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: ต้องใช้โค้ดเพิ่มเติม

ไม่จําเป็นต้องระบุโค้ดเพิ่มเติมสําหรับการผสานรวม ironSource iOS

ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบการใช้งาน

หากต้องการเปิดใช้โฆษณาทดสอบใน ironSource ให้เรียกใช้แอปที่ผสานรวมโฆษณา และตรวจสอบบันทึกข้อความที่มีลักษณะดังนี้

รหัสนี้คือรหัสโฆษณาของอุปกรณ์ทดสอบ คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

ไปที่แท็บ MONETIZE แล้วคลิกปุ่มการทดสอบ จากนั้น คลิกปุ่มอุปกรณ์ทดสอบใหม่

ป้อนชื่ออุปกรณ์และรหัสโฆษณา (จากขั้นตอนก่อนหน้า) จากนั้นคลิกบันทึก

อุปกรณ์ทดสอบที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะแสดงอยู่ในส่วนอุปกรณ์ทดสอบ คุณเปิดหรือปิดใช้งานโฆษณาทดสอบในโมดูลนี้ได้ตามความจําเป็น

ขั้นตอนที่ไม่บังคับ

ตามนโยบายการยินยอมของผู้ใช้ EU ของ Google คุณต้องตรวจสอบว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างและความยินยอมที่ได้รับจากผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เกี่ยวกับการใช้ตัวระบุอุปกรณ์และข้อมูลส่วนตัว นโยบายนี้เป็นผลมาจากข้อกําหนดด้าน ePrivacy และกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของสหภาพยุโรป เมื่อขอความยินยอม คุณจะต้องระบุเครือข่ายโฆษณาแต่ละเครือข่ายในเชนสื่อกลางที่อาจรวบรวม ได้รับ หรือใช้ข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของแต่ละเครือข่าย ขณะนี้ Google ไม่สามารถส่งผ่านตัวเลือกความยินยอมของผู้ใช้ไปยังเครือข่ายดังกล่าวโดยอัตโนมัติได้

ส่วนด้านล่างจะแสดงวิธีเปิดหรือปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้สําหรับ ironSource

ใน SDK เวอร์ชัน 6.7.9 ironSource เพิ่ม API คํายินยอม โค้ดตัวอย่างต่อไปนี้ตั้งค่าความยินยอมเป็น YES ใน ironSource SDK หากคุณเลือกที่จะเรียกใช้เมธอดนี้ เราขอแนะนําให้คุณเรียกใช้ก่อนที่จะขอโฆษณาผ่าน SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google

#import <IronSource/IronSource.h>
...

[IronSource setConsent:YES];

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบการจัดการคํายินยอมของ ironSource&#39

เพิ่ม ironSource ไปยังรายการพาร์ทเนอร์โฆษณา GDPR

ทําตามขั้นตอนใน การตั้งค่า GDPR เพื่อเพิ่ม ironSource Mobile ลงในรายชื่อพาร์ทเนอร์โฆษณา GDPR ใน AdMob UI

รหัสข้อผิดพลาด

หากอะแดปเตอร์รับโฆษณาจาก ironSource ไม่สําเร็จ ผู้เผยแพร่โฆษณาจะตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องได้จากการตอบกลับโฆษณาโดยใช้ GADResponseInfo.adNetworkInfoArray ในคลาสต่อไปนี้

GADMAdapterIronSource
GADMAdapterIronSourceRewarded

ต่อไปนี้คือโค้ดและข้อความที่เกี่ยวข้องโดยอะแดปเตอร์ ironSource เมื่อโฆษณาโหลดไม่สําเร็จ:

รหัสข้อผิดพลาด เหตุผล
101 พารามิเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ironSource ที่กําหนดค่าใน AdMob UI หายไป/ไม่ถูกต้อง
102 ironSource ต้องมีบริบทกิจกรรมเพื่อเริ่มต้น SDK ของตน
103 ironSource โหลดโฆษณาได้เพียง 1 รายการต่อรหัสอินสแตนซ์ ironSource
501-1056 ข้อผิดพลาด ironSource SDK ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ
101 พารามิเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ironSource ที่กําหนดค่าใน AdMob UI หายไป/ไม่ถูกต้อง
102 ironSource Adapter ไม่รองรับรูปแบบโฆษณาที่ขอ
103 โหลดโฆษณา ironSource สําหรับการกําหนดค่าเครือข่ายนี้แล้ว
508-1037 ข้อผิดพลาด ironSource SDK ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ

บันทึกการเปลี่ยนแปลงของอะแดปเตอร์สื่อกลาง iOS สําหรับ IronSource

เวอร์ชัน 7.2.2.1.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 7.2.2.1 ที่ยืนยันแล้ว

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.5.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.2.2.1

เวอร์ชัน 7.2.2.0.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 7.2.2.0 ที่ยืนยันแล้ว

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.5.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.2.2.0

เวอร์ชัน 7.2.1.2.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.2.1.2

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.2.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.2.1.2

เวอร์ชัน 7.2.1.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.2.1.1

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.2.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.2.1.1

เวอร์ชัน 7.2.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.2.1

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.1.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.2.1

เวอร์ชัน 7.2.0.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.2.0

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.0.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.2.0

เวอร์ชัน 7.1.14.1

 • ยืนยันความเข้ากันได้กับ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.0.0
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.0.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.0.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.14

เวอร์ชัน 7.1.14.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.14

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.13.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.14

เวอร์ชัน 7.1.13.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.13

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.13.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.13

เวอร์ชัน 7.1.12.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.12

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.12.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.12

เวอร์ชัน 7.1.11.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.11.1

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.12.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.11.1

เวอร์ชัน 7.1.11.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.11
 • ตอนนี้ต้องใช้ iOS เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไปเป็นอย่างน้อย

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.11.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.11

เวอร์ชัน 7.1.10.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.10

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.9.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.10

เวอร์ชัน 7.1.9.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.9

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.9.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.9

เวอร์ชัน 7.1.8.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.8

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.8.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.8

เวอร์ชัน 7.1.7.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.7

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.7.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.7

เวอร์ชัน 7.1.6.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.6.1

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.5.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.6.1

เวอร์ชัน 7.1.6.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.6

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.5.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.6

เวอร์ชัน 7.1.5.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.5.1
 • การผ่อนคลายสําหรับ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.0.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.5.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.5.1

เวอร์ชัน 7.1.5.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.5

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.3.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.5

เวอร์ชัน 7.1.4.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.4
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.3.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.3.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.4

เวอร์ชัน 7.1.3.0

 • เพิ่มการรองรับโฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่มีการให้รางวัล
 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.3
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.2.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.2.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.3

เวอร์ชัน 7.1.2.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.2

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.1.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.2

เวอร์ชัน 7.1.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.1
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.1.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.1.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.1

เวอร์ชัน 7.1.0.1

 • อัปเดตอะแดปเตอร์ให้ใช้รูปแบบ .xcframework
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.0.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.0.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.0

เวอร์ชัน 7.1.0.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.0
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.69.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.69.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.0

เวอร์ชัน 7.0.4.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.0.4
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.68.0 ขึ้นไป
 • เพิ่มรหัสข้อผิดพลาดและข้อความแสดงข้อผิดพลาดของอะแดปเตอร์มาตรฐาน

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.68.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.0.4

เวอร์ชัน 7.0.3.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.0.3

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.66.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.0.3

เวอร์ชัน 7.0.2.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.0.2
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.66.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.66.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.0.2

เวอร์ชัน 7.0.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.0.1

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.64.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.0.1

เวอร์ชัน 7.0.0.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.0.0
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.64.0 ขึ้นไป
 • ตอนนี้ต้องใช้ iOS เวอร์ชัน 9.0 ขึ้นไปเป็นอย่างน้อย

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.64.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.0.0

เวอร์ชัน 6.18.0.2.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.18.0.2

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.63.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.18.0.2

เวอร์ชัน 6.18.0.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.18.0.1
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.63.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.63.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.18.0.1

เวอร์ชัน 6.18.0.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.18.0 ที่ยืนยันแล้ว
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.63.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.63.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.18.0

เวอร์ชัน 6.17.0.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.17.0.1
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.62.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.62.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.17.0.1

เวอร์ชัน 6.17.0.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.17.0 ที่ยืนยันแล้ว
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.61.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.61.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.17.0

เวอร์ชัน 6.16.3.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.16.3

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.60.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.16.3

เวอร์ชัน 6.16.2.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.16.2
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.60.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.60.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.16.2

เวอร์ชัน 6.16.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.16.1

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.58.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.16.1

เวอร์ชัน 6.16.0.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.16.0
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.58.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.58.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.16.0

เวอร์ชัน 6.15.0.1.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.15.0.1 ที่ยืนยันแล้ว

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.57.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.15.0.1

เวอร์ชัน 6.15.0.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.15.0

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.57.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.15.0

เวอร์ชัน 6.14.0.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.14.0 ที่ยืนยันแล้ว
 • ยกเลิกการสนับสนุนสําหรับสถาปัตยกรรม i386

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.56.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.14.0

เวอร์ชัน 6.13.0.1.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.13.0.1 ที่ยืนยันแล้ว

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.53.1
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.13.0.1

เวอร์ชัน 6.12.0.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.12.0 ที่ยืนยันแล้ว

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.53.1
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.12.0

เวอร์ชัน 6.11.0.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.11.0

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.52.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.11.0

เวอร์ชัน 6.8.7.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.8.7 ที่ยืนยันแล้ว

เวอร์ชัน 6.8.6.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.8.6 ที่ยืนยันแล้ว

เวอร์ชัน 6.8.5.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.8.5 ที่ยืนยันแล้ว

เวอร์ชัน 6.8.4.1.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.8.4.1 ที่ยืนยันแล้ว

เวอร์ชัน 6.8.4.1

 • เพิ่มโค้ดเพื่อส่งหมายเลขเวอร์ชันที่ถูกต้องไปยัง ironSource SDK

เวอร์ชัน 6.8.4.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.8.4 ที่ยืนยันแล้ว

เวอร์ชัน 6.8.3.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK 6.8.3 ที่ยืนยันแล้ว
 • เพิ่มการสนับสนุนเพื่อขอโฆษณาคั่นระหว่างหน้าหลายรายการ
 • แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อโหลดโฆษณาที่มีการให้รางวัล
 • อะแดปเตอร์เวอร์ชันนี้ต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.42.2 ขึ้นไป

เวอร์ชัน 6.8.0.1

 • อัปเดตอะแดปเตอร์เพื่อใช้ API ที่มีการให้รางวัลใหม่
 • อะแดปเตอร์เวอร์ชันนี้ต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.41.0 ขึ้นไป

เวอร์ชัน 6.8.0.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource 6.8.0

เวอร์ชัน 6.7.12.0

 • ยืนยันความเข้ากันได้กับ ironSource SDK 6.7.12

เวอร์ชัน 6.7.11.0

 • ความเข้ากันได้ที่ใช้กับ ironSource SDK 6.7.11

เวอร์ชัน 6.7.10.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK 6.7.10 ที่ยืนยันแล้ว

เวอร์ชัน 6.7.9.3.1

 • เพิ่มการเรียกกลับ adapterDidCompletePlayingRewardBasedVideoAd: ไปยังอะแดปเตอร์แล้ว

เวอร์ชัน 6.7.9.3.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ ironSource SDK 6.7.9.3

เวอร์ชัน 6.7.9.2.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ ironSource SDK 6.7.9.2

เวอร์ชัน 6.7.9.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ ironSource SDK 6.7.9.1

เวอร์ชัน 6.7.8.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ ironSource SDK 6.7.8

เวอร์ชัน 6.7.7.0

 • เริ่ม IronSource SDK 1 ครั้งต่อหน่วยโฆษณา

เวอร์ชัน 6.7.5.0

 • การเผยแพร่ครั้งแรก
 • รองรับโฆษณาวิดีโอคั่นระหว่างหน้าและโฆษณาที่มีการให้รางวัล

คู่มือนี้จัดทําขึ้นสําหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ต้องการใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เพื่อโหลดและแสดงโฆษณาจาก ironSource ผ่านสื่อกลาง โดยจะพูดถึงวิธีเพิ่ม ironSource ลงในการกําหนดค่าสื่อกลางของหน่วยโฆษณา วิธีตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มาของโฆษณา รวมถึงวิธีผสานรวม SDK ของ ironSource และอะแดปเตอร์ลงในแอป iOS

การผสานรวมและรูปแบบโฆษณาที่รองรับ

AdMob อะแดปเตอร์สื่อกลางสําหรับ ironSource มีความสามารถต่อไปนี้

การผสานรวม
การเสนอราคา
น้ำตก
รูปแบบ
แบนเนอร์
โฆษณาคั่นระหว่างหน้า
ได้รับรางวัลแล้ว
โฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่มีการให้รางวัล
เนทีฟ

ข้อกำหนด

 • เป้าหมายการทําให้ iOS ใช้งานได้ 10.0 ขึ้นไป
 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชันล่าสุด

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่า ironSource

ลงชื่อสมัครใช้และลงชื่อเข้าใช้บัญชี ironSource

หากต้องการเพิ่มแอปพลิเคชันของคุณในหน้าแดชบอร์ดของ ironSource ให้คลิกปุ่มแอปใหม่

ป้อนรายละเอียดแอป

เลือกแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ป้อน App Store URL ของแอปและคลิกนําเข้าข้อมูลแอป เมื่อข้อมูลแอปปรากฏขึ้น ให้คลิกปุ่มเพิ่มแอป

หากแอปไม่พร้อมให้บริการ ให้เลือกแอปไม่ได้เผยแพร่ใน App Store และระบุชื่อชั่วคราวของแอป ให้เลือก iOSเป็นแพลตฟอร์ม แล้วคลิกเพิ่มแอป

จดบันทึกคีย์แอปใหม่ซึ่งจะแสดงหลังจากที่เพิ่มแอปแล้ว คุณจะต้องใช้ค่านี้เพื่อตั้งค่าAdMob รหัสหน่วยโฆษณา เลือกรูปแบบโฆษณาที่แอปรองรับในแท็บสดที่เหมาะสม จากนั้นคลิกเสร็จ

รหัสอินสแตนซ์

จากนั้นกําหนดค่าอินสแตนซ์เครือข่ายสําหรับแอปที่คุณเพิ่ม ironSource รองรับอินสแตนซ์เครือข่ายหลายรายการสําหรับโฆษณาที่มีการให้รางวัลและโฆษณาคั่นระหว่างหน้า

ไปที่หน้าหน่วยโฆษณาและตําแหน่งโฆษณาจากการนําทางด้านซ้าย เลือกแอปของคุณในรายการแอปพลิเคชัน แล้วคลิกปุ่มแก้ไข

เลือกลิงก์เพิ่มอินสแตนซ์เครือข่าย ป้อนชื่ออินสแตนซ์ แล้วคลิกบันทึก

เมื่อสร้างอินสแตนซ์แล้ว รหัสอินสแตนซ์จะแสดงอยู่ในช่องรหัสอินสแตนซ์

นอกจากคีย์แอปและรหัสอินสแตนซ์แล้ว คุณต้องมีคีย์ลับและโทเค็นการรีเฟรชของ ironSource เพื่อตั้งค่าAdMob รหัสหน่วยโฆษณา

ไปที่ My Account ในironSource publisher dashboard จากนั้นคลิกแท็บ API จดบันทึก Secret Key และ Refresh Token

ขั้นที่ 2: กําหนดการตั้งค่าสื่อกลางสําหรับ AdMob หน่วยโฆษณา

หากต้องการเพิ่ม ironSource ลงในการกําหนดค่าสื่อกลางสําหรับหน่วยโฆษณา ขั้นแรกให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdMob

จากนั้นไปที่แท็บสื่อกลาง หากคุณมีกลุ่มสื่อกลางอยู่แล้วและต้องการแก้ไข ให้คลิกชื่อกลุ่มสื่อกลางที่จะแก้ไข แล้วข้ามไปยังเพิ่ม ironSource เป็นแหล่งที่มาของโฆษณา

หากต้องการสร้างกลุ่มสื่อกลางใหม่ ให้เลือกสร้างกลุ่มสื่อกลาง

ป้อนรูปแบบโฆษณาและแพลตฟอร์ม แล้วคลิกต่อไป

ตั้งชื่อกลุ่มสื่อกลางแล้วเลือกสถานที่ตั้งที่จะกําหนดเป้าหมาย จากนั้น ตั้งค่าสถานะกลุ่มสื่อกลางเป็นเปิดใช้ และคลิกเพิ่มหน่วยโฆษณา

เชื่อมโยงกลุ่มสื่อกลางนี้กับหน่วยโฆษณา AdMob ที่มีอยู่อย่างน้อย 1 หน่วย จากนั้นคลิกเสร็จ

ตอนนี้คุณจะเห็นการ์ดหน่วยโฆษณาที่สร้างขึ้นด้วยหน่วยโฆษณาที่คุณเลือกตามที่แสดงด้านล่าง

เพิ่ม ironSource เป็นแหล่งที่มาของโฆษณา

ในการ์ดแหล่งที่มาของโฆษณา ให้เลือกเพิ่มเครือข่ายโฆษณา จากนั้นเลือก ironSource

จากนั้นให้เปิดใช้ฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพ จากนั้นป้อนคีย์ลับและโทเค็นการรีเฟรชที่ได้รับในส่วนก่อนหน้าเพื่อตั้งค่าการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งที่มาของโฆษณาสําหรับ ironSource จากนั้นป้อนค่า eCPM แล้วคลิกต่อไป

ป้อนคีย์แอปและรหัสอินสแตนซ์ที่ได้รับในส่วนก่อนหน้า

การใช้โฆษณาที่มีการให้รางวัล

ในการตั้งค่าสําหรับหน่วยโฆษณาที่มีการให้รางวัล ให้ระบุค่าสําหรับจํานวนเงินรางวัลและประเภทรางวัล จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ให้รางวัลแก่ผู้ใช้รายเดียวกันไม่ว่าจะแสดงเครือข่ายโฆษณาใด ให้เลือกช่อง ใช้กับเครือข่ายทั้งหมดในกลุ่มสื่อกลาง

หากไม่ใช้การตั้งค่านี้ อะแดปเตอร์ ironSource จะส่งรางวัลที่ระบุไว้ในหน้าแดชบอร์ดของ ironSource กลับมาเมื่อสร้างตําแหน่งโฆษณา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารางวัลสําหรับหน่วยโฆษณา AdMob ได้ที่ สร้างหน่วยโฆษณา

ขั้นตอนที่ 3: นําเข้า ironSource SDK และอะแดปเตอร์

 • เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงใน Podfile ของโปรเจ็กต์

  pod 'GoogleMobileAdsMediationIronSource'
  
 • จากบรรทัดคําสั่งให้เรียกใช้คําสั่งต่อไปนี้

  pod install --repo-update

การผสานรวมด้วยตนเอง

 • ดาวน์โหลด ironSource iOS SDK เวอร์ชันล่าสุดและลิงก์ IronSource.framework ในโปรเจ็กต์ของคุณ

 • ดาวน์โหลดอะแดปเตอร์ ironSource เวอร์ชันล่าสุดจากลิงก์ดาวน์โหลดใน Changelog และลิงก์ IronSourceAdapter.framework ในโครงการของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: ต้องใช้โค้ดเพิ่มเติม

ไม่จําเป็นต้องระบุโค้ดเพิ่มเติมสําหรับการผสานรวม ironSource iOS

ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบการใช้งาน

หากต้องการเปิดใช้โฆษณาทดสอบใน ironSource ให้เรียกใช้แอปที่ผสานรวมโฆษณา และตรวจสอบบันทึกข้อความที่มีลักษณะดังนี้

รหัสนี้คือรหัสโฆษณาของอุปกรณ์ทดสอบ คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

ไปที่แท็บ MONETIZE แล้วคลิกปุ่มการทดสอบ จากนั้น คลิกปุ่มอุปกรณ์ทดสอบใหม่

ป้อนชื่ออุปกรณ์และรหัสโฆษณา (จากขั้นตอนก่อนหน้า) จากนั้นคลิกบันทึก

อุปกรณ์ทดสอบที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะแสดงอยู่ในส่วนอุปกรณ์ทดสอบ คุณเปิดหรือปิดใช้งานโฆษณาทดสอบในโมดูลนี้ได้ตามความจําเป็น

ขั้นตอนที่ไม่บังคับ

ตามนโยบายการยินยอมของผู้ใช้ EU ของ Google คุณต้องตรวจสอบว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างและความยินยอมที่ได้รับจากผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เกี่ยวกับการใช้ตัวระบุอุปกรณ์และข้อมูลส่วนตัว นโยบายนี้เป็นผลมาจากข้อกําหนดด้าน ePrivacy และกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของสหภาพยุโรป เมื่อขอความยินยอม คุณจะต้องระบุเครือข่ายโฆษณาแต่ละเครือข่ายในเชนสื่อกลางที่อาจรวบรวม ได้รับ หรือใช้ข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของแต่ละเครือข่าย ขณะนี้ Google ไม่สามารถส่งผ่านตัวเลือกความยินยอมของผู้ใช้ไปยังเครือข่ายดังกล่าวโดยอัตโนมัติได้

ส่วนด้านล่างจะแสดงวิธีเปิดหรือปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้สําหรับ ironSource

ใน SDK เวอร์ชัน 6.7.9 ironSource เพิ่ม API คํายินยอม โค้ดตัวอย่างต่อไปนี้ตั้งค่าความยินยอมเป็น YES ใน ironSource SDK หากคุณเลือกที่จะเรียกใช้เมธอดนี้ เราขอแนะนําให้คุณเรียกใช้ก่อนที่จะขอโฆษณาผ่าน SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google

#import <IronSource/IronSource.h>
...

[IronSource setConsent:YES];

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบการจัดการคํายินยอมของ ironSource&#39

เพิ่ม ironSource ไปยังรายการพาร์ทเนอร์โฆษณา GDPR

ทําตามขั้นตอนใน การตั้งค่า GDPR เพื่อเพิ่ม ironSource Mobile ลงในรายชื่อพาร์ทเนอร์โฆษณา GDPR ใน AdMob UI

รหัสข้อผิดพลาด

หากอะแดปเตอร์รับโฆษณาจาก ironSource ไม่สําเร็จ ผู้เผยแพร่โฆษณาจะตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องได้จากการตอบกลับโฆษณาโดยใช้ GADResponseInfo.adNetworkInfoArray ในคลาสต่อไปนี้

GADMAdapterIronSource
GADMAdapterIronSourceRewarded

ต่อไปนี้คือโค้ดและข้อความที่เกี่ยวข้องโดยอะแดปเตอร์ ironSource เมื่อโฆษณาโหลดไม่สําเร็จ:

รหัสข้อผิดพลาด เหตุผล
101 พารามิเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ironSource ที่กําหนดค่าใน AdMob UI หายไป/ไม่ถูกต้อง
102 ironSource ต้องมีบริบทกิจกรรมเพื่อเริ่มต้น SDK ของตน
103 ironSource โหลดโฆษณาได้เพียง 1 รายการต่อรหัสอินสแตนซ์ ironSource
501-1056 ข้อผิดพลาด ironSource SDK ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ
101 พารามิเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ironSource ที่กําหนดค่าใน AdMob UI หายไป/ไม่ถูกต้อง
102 ironSource Adapter ไม่รองรับรูปแบบโฆษณาที่ขอ
103 โหลดโฆษณา ironSource สําหรับการกําหนดค่าเครือข่ายนี้แล้ว
508-1037 ข้อผิดพลาด ironSource SDK ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ

บันทึกการเปลี่ยนแปลงของอะแดปเตอร์สื่อกลาง iOS สําหรับ IronSource

เวอร์ชัน 7.2.2.1.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 7.2.2.1 ที่ยืนยันแล้ว

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.5.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.2.2.1

เวอร์ชัน 7.2.2.0.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 7.2.2.0 ที่ยืนยันแล้ว

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.5.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.2.2.0

เวอร์ชัน 7.2.1.2.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.2.1.2

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.2.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.2.1.2

เวอร์ชัน 7.2.1.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.2.1.1

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.2.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.2.1.1

เวอร์ชัน 7.2.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.2.1

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.1.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.2.1

เวอร์ชัน 7.2.0.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.2.0

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.0.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.2.0

เวอร์ชัน 7.1.14.1

 • ยืนยันความเข้ากันได้กับ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.0.0
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.0.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 9.0.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.14

เวอร์ชัน 7.1.14.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.14

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.13.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.14

เวอร์ชัน 7.1.13.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.13

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.13.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.13

เวอร์ชัน 7.1.12.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.12

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.12.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.12

เวอร์ชัน 7.1.11.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.11.1

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.12.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.11.1

เวอร์ชัน 7.1.11.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.11
 • ตอนนี้ต้องใช้ iOS เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไปเป็นอย่างน้อย

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.11.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.11

เวอร์ชัน 7.1.10.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.10

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.9.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.10

เวอร์ชัน 7.1.9.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.9

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.9.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.9

เวอร์ชัน 7.1.8.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.8

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.8.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.8

เวอร์ชัน 7.1.7.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.7

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.7.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.7

เวอร์ชัน 7.1.6.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.6.1

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.5.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.6.1

เวอร์ชัน 7.1.6.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.6

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.5.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.6

เวอร์ชัน 7.1.5.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.5.1
 • การผ่อนคลายสําหรับ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.0.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.5.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.5.1

เวอร์ชัน 7.1.5.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.5

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.3.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.5

เวอร์ชัน 7.1.4.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.4
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.3.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.3.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.4

เวอร์ชัน 7.1.3.0

 • เพิ่มการรองรับโฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่มีการให้รางวัล
 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.3
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.2.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.2.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.3

เวอร์ชัน 7.1.2.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.2

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.1.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.2

เวอร์ชัน 7.1.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.1
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.1.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.1.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.1

เวอร์ชัน 7.1.0.1

 • อัปเดตอะแดปเตอร์ให้ใช้รูปแบบ .xcframework
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.0.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 8.0.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.0

เวอร์ชัน 7.1.0.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.1.0
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.69.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.69.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.1.0

เวอร์ชัน 7.0.4.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.0.4
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.68.0 ขึ้นไป
 • เพิ่มรหัสข้อผิดพลาดและข้อความแสดงข้อผิดพลาดของอะแดปเตอร์มาตรฐาน

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.68.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.0.4

เวอร์ชัน 7.0.3.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.0.3

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.66.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.0.3

เวอร์ชัน 7.0.2.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.0.2
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.66.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.66.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.0.2

เวอร์ชัน 7.0.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.0.1

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.64.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.0.1

เวอร์ชัน 7.0.0.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 7.0.0
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.64.0 ขึ้นไป
 • ตอนนี้ต้องใช้ iOS เวอร์ชัน 9.0 ขึ้นไปเป็นอย่างน้อย

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.64.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 7.0.0

เวอร์ชัน 6.18.0.2.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.18.0.2

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.63.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.18.0.2

เวอร์ชัน 6.18.0.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.18.0.1
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.63.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.63.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.18.0.1

เวอร์ชัน 6.18.0.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.18.0 ที่ยืนยันแล้ว
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.63.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.63.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.18.0

เวอร์ชัน 6.17.0.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.17.0.1
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.62.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.62.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.17.0.1

เวอร์ชัน 6.17.0.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.17.0 ที่ยืนยันแล้ว
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.61.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.61.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.17.0

เวอร์ชัน 6.16.3.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.16.3

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.60.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.16.3

เวอร์ชัน 6.16.2.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.16.2
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.60.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.60.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.16.2

เวอร์ชัน 6.16.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.16.1

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.58.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.16.1

เวอร์ชัน 6.16.0.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.16.0
 • ปัจจุบันต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.58.0 ขึ้นไป

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.58.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.16.0

เวอร์ชัน 6.15.0.1.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.15.0.1 ที่ยืนยันแล้ว

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.57.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.15.0.1

เวอร์ชัน 6.15.0.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.15.0

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.57.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.15.0

เวอร์ชัน 6.14.0.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.14.0 ที่ยืนยันแล้ว
 • ยกเลิกการสนับสนุนสําหรับสถาปัตยกรรม i386

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.56.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.14.0

เวอร์ชัน 6.13.0.1.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.13.0.1 ที่ยืนยันแล้ว

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.53.1
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.13.0.1

เวอร์ชัน 6.12.0.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.12.0 ที่ยืนยันแล้ว

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.53.1
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.12.0

เวอร์ชัน 6.11.0.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource เวอร์ชัน 6.11.0

สร้างและทดสอบด้วย:

 • SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.52.0
 • IronSource SDK เวอร์ชัน 6.11.0

เวอร์ชัน 6.8.7.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.8.7 ที่ยืนยันแล้ว

เวอร์ชัน 6.8.6.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.8.6 ที่ยืนยันแล้ว

เวอร์ชัน 6.8.5.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.8.5 ที่ยืนยันแล้ว

เวอร์ชัน 6.8.4.1.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.8.4.1 ที่ยืนยันแล้ว

เวอร์ชัน 6.8.4.1

 • เพิ่มโค้ดเพื่อส่งหมายเลขเวอร์ชันที่ถูกต้องไปยัง ironSource SDK

เวอร์ชัน 6.8.4.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK เวอร์ชัน 6.8.4 ที่ยืนยันแล้ว

เวอร์ชัน 6.8.3.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK 6.8.3 ที่ยืนยันแล้ว
 • เพิ่มการสนับสนุนเพื่อขอโฆษณาคั่นระหว่างหน้าหลายรายการ
 • แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อโหลดโฆษณาที่มีการให้รางวัล
 • อะแดปเตอร์เวอร์ชันนี้ต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.42.2 ขึ้นไป

เวอร์ชัน 6.8.0.1

 • อัปเดตอะแดปเตอร์เพื่อใช้ API ที่มีการให้รางวัลใหม่
 • อะแดปเตอร์เวอร์ชันนี้ต้องใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 7.41.0 ขึ้นไป

เวอร์ชัน 6.8.0.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ SDK ของ ironSource 6.8.0

เวอร์ชัน 6.7.12.0

 • ยืนยันความเข้ากันได้กับ ironSource SDK 6.7.12

เวอร์ชัน 6.7.11.0

 • ความเข้ากันได้ที่ใช้กับ ironSource SDK 6.7.11

เวอร์ชัน 6.7.10.0

 • ความเข้ากันได้กับ ironSource SDK 6.7.10 ที่ยืนยันแล้ว

เวอร์ชัน 6.7.9.3.1

 • เพิ่มการเรียกกลับ adapterDidCompletePlayingRewardBasedVideoAd: ไปยังอะแดปเตอร์แล้ว

เวอร์ชัน 6.7.9.3.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ ironSource SDK 6.7.9.3

เวอร์ชัน 6.7.9.2.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ ironSource SDK 6.7.9.2

เวอร์ชัน 6.7.9.1.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ ironSource SDK 6.7.9.1

เวอร์ชัน 6.7.8.0

 • ตรวจสอบความเข้ากันได้กับ ironSource SDK 6.7.8

เวอร์ชัน 6.7.7.0

 • เริ่ม IronSource SDK 1 ครั้งต่อหน่วยโฆษณา

เวอร์ชัน 6.7.5.0

 • การเผยแพร่ครั้งแรก
 • รองรับโฆษณาวิดีโอคั่นระหว่างหน้าและโฆษณาที่มีการให้รางวัล