SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

เสนอ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ดาวน์โหลดสําหรับ iOS การใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google จะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการของเว็บไซต์ Google Developers

เวอร์ชัน 10.00.00
พัสดุภัณฑ์ ดาวน์โหลด googlemobileadssdkios.zip
ขนาด 38.7 MB
ตรวจสอบข้อผิดพลาด SHA1 ef6129bf5d73380ec1a15e82af83236f12c0aefe
หมายเหตุ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่สําหรับ iOS ใช้ตัวระบุโฆษณา (IDFA) ของ Apple SDK นี้ใช้ IDFA ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสําหรับนักพัฒนาแอป iOS คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสําหรับโปรแกรมนักพัฒนาแอป iOS ที่ควบคุมการใช้ตัวระบุนี้

แอปตัวอย่าง

เรามีแอปตัวอย่างจํานวนหนึ่งที่สาธิตการใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ดูแอปพลิเคชันโอเพนซอร์สเหล่านี้ได้ในที่เก็บ GitHub นี้