เริ่มต้นใช้งาน

คู่มือนี้มีไว้สําหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ต้องการสร้างรายได้จากแอป iOS ด้วย AdMob และไม่ได้ใช้ Firebase หากวางแผนที่จะรวม Firebase ไว้ในแอป (หรือคุณคิดเช่นนั้น) โปรดดูเวอร์ชันของ AdMob ที่มี Firebase แทน

การผสานรวม SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ลงในแอปเป็นขั้นตอนแรกในการแสดงโฆษณา และสร้างรายได้ เมื่อผสานรวม SDK แล้ว คุณจะติดตั้งใช้งานรูปแบบโฆษณาที่รองรับได้อย่างน้อย 1 รูปแบบ

สิ่งที่ต้องมีก่อน

 • ใช้ Xcode 13.2.1 ขึ้นไป
 • กําหนดเป้าหมาย iOS 10.0 ขึ้นไป

นําเข้า SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่

CocoaPods (แนะนํา)

วิธีที่ง่ายที่สุดในการนําเข้า SDK ไปยังโปรเจ็กต์ iOS คือการใช้ CocoaPods เปิด Podfile ของโปรเจ็กต์และเพิ่มบรรทัดนี้ลงในเป้าหมายของแอป

pod 'Google-Mobile-Ads-SDK'

จากนั้นจากบรรทัดคําสั่งให้ทําดังนี้

pod install --repo-update

หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ CocoaPods ให้ดูวิธีสร้างข้อมูลและใช้ Podfile ได้ในเอกสารประกอบอย่างเป็นทางการ

ตัวจัดการแพ็กเกจ Swift

SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google รองรับตัวจัดการแพ็กเกจ Swift ตั้งแต่เวอร์ชัน 9.0.0 เป็นต้นไป ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อนําเข้าแพ็กเกจ Swift

 1. ใน Xcode ให้ติดตั้งแพ็กเกจ Swift ของ Google Mobile Ads โดยไปที่ File > Add Packages...

 2. ในข้อความแจ้งที่ปรากฏขึ้น ให้ค้นหาแพ็กเกจ Swift ของ Google Mobile Ads แพ็กเกจ Google Git:

  https://github.com/googleads/swift-package-manager-google-mobile-ads.git
  
 3. เลือกเวอร์ชัน Swift Package ของ Google โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ต้องการใช้ สําหรับโปรเจ็กต์ใหม่ๆ เราขอแนะนําให้ใช้เวอร์ชันหลักถัดไป

เมื่อ Xcode เสร็จสิ้นแล้ว Xcode จะเริ่มแก้ไขการขึ้นต่อกันของแพ็กเกจและดาวน์โหลดไฟล์ในพื้นหลัง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่มทรัพยากร Dependency ของแพ็กเกจได้ที่บทความของ Apple'

ดาวน์โหลดด้วยตัวเอง

 1. ดาวน์โหลดและแตกเฟรมเวิร์ก SDK โดยตรง และนําเข้าเฟรมเวิร์กต่อไปนี้ไปยังโปรเจ็กต์ Xcode

  • GoogleAppMeasurement.xcframework
  • GoogleAppMeasurementIdentitySupport.xcframework
  • GoogleMobileAds.xcframework
  • GoogleUtilities.xcframework
  • nanopb.xcframework
  • PromisesObjC.xcframework
  • UserMessagingPlatform.xcframework
 2. เพิ่มแฟล็ก -ObjC Linker ไปยัง แฟล็ก Linker อื่นๆ ในการตั้งค่าบิวด์ของโปรเจ็กต์

อัปเดต Info.plist

อัปเดตไฟล์ Info.plist ของแอปเพื่อเพิ่มคีย์ 2 รายการดังนี้

 1. คีย์ GADApplicationIdentifier ที่มีค่าสตริงของAdMob รหัสแอป (ระบุในAdMob UI)
 2. คีย์ SKAdNetworkItems ที่มีค่า SKAdNetworkIdentifier สําหรับ Google (cstr6suwn9.skadnetwork) และเลือกผู้ซื้อเพิ่มเติม ที่ระบุค่าเหล่านี้ให้กับ Google
<key>GADApplicationIdentifier</key>
<string>ca-app-pub-3940256099942544~1458002511</string>
<key>SKAdNetworkItems</key>
 <array>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>cstr6suwn9.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>4fzdc2evr5.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>2fnua5tdw4.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>ydx93a7ass.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>5a6flpkh64.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>p78axxw29g.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>v72qych5uu.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>c6k4g5qg8m.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>s39g8k73mm.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>3qy4746246.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>3sh42y64q3.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>f38h382jlk.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>hs6bdukanm.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>prcb7njmu6.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>v4nxqhlyqp.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>wzmmz9fp6w.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>yclnxrl5pm.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>t38b2kh725.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>7ug5zh24hu.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>9rd848q2bz.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>n6fk4nfna4.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>kbd757ywx3.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>9t245vhmpl.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>4468km3ulz.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>2u9pt9hc89.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>8s468mfl3y.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>av6w8kgt66.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>klf5c3l5u5.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>ppxm28t8ap.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>424m5254lk.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>uw77j35x4d.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>578prtvx9j.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>4dzt52r2t5.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>e5fvkxwrpn.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>8c4e2ghe7u.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>zq492l623r.skadnetwork</string>
  </dict>
  <dict>
   <key>SKAdNetworkIdentifier</key>
   <string>3qcr597p9d.skadnetwork</string>
  </dict>
 </array>

หากคุณยังไม่ได้สร้างบัญชี AdMob และลงทะเบียนแอปแล้ว ตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณ

เริ่มต้น SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่

ก่อนที่จะโหลดโฆษณา ให้เรียกใช้เมธอด startWithCompletionHandler: ใน GADMobileAds.sharedInstance ซึ่งจะเริ่มต้น SDK และเรียกเครื่องจัดการให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อการดําเนินการนี้เสร็จสมบูรณ์ (หรือหลังจากระยะหมดเวลา 30 วินาที) ขั้นตอนนี้ต้องทําเพียงครั้งเดียว ซึ่งเหมาะกับการเปิดตัว คุณควรโทรหา startWithCompletionHandler: โดยเร็วที่สุด

ตัวอย่างวิธีเรียกเมธอด startWithCompletionHandler: ใน AppDelegate

ตัวอย่าง AppDelegate.m (ข้อความที่ตัดตอนมา)

Swift

import GoogleMobileAds

@UIApplicationMain
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {

 func application(_ application: UIApplication,
   didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {

  GADMobileAds.sharedInstance().start(completionHandler: nil)

  return true
 }

}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;

@implementation AppDelegate

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
  didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {

 [GADMobileAds.sharedInstance startWithCompletionHandler:nil];
 return YES;
}

@end

หากใช้สื่อกลาง คุณอาจต้องรอจนกว่าจะมีการเรียกเครื่องจัดการเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะโหลดโฆษณา เนื่องจากระบบจะเริ่มใช้อะแดปเตอร์สื่อกลางทั้งหมด

เลือกรูปแบบโฆษณา

เรานําเข้าและเริ่มต้นใช้งาน SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ และคุณพร้อมจะใช้งานโฆษณา AdMob เพื่อนําเสนอโฆษณารูปแบบต่างๆ มากมาย ให้คุณเลือกรูปแบบโฆษณาที่เหมาะกับประสบการณ์ของผู้ใช้แอปมากที่สุด

โฆษณาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ปรากฏด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจออุปกรณ์ โฆษณาแบนเนอร์จะอยู่บนหน้าจอขณะที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอป และจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาหนึ่งๆ ได้ หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับการโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ใช้งานแบนเนอร์

โฆษณาคั่นระหว่างหน้า

โฆษณาแบบเต็มหน้าจอซึ่งบดบังอินเทอร์เฟซแอปจนกว่าผู้ใช้จะปิด มักเหมาะในการหยุดชั่วคราวระหว่างการดําเนินการของแอป เช่น ด่านต่างๆ ของเกมหรือหลังจากทํางานเสร็จ

ใช้โฆษณาคั่นระหว่างหน้า

เนทีฟ

โฆษณาที่ปรับแต่งได้เพื่อให้เข้ากับรูปลักษณ์ของแอป คุณกําหนดได้ว่าจะวางโฆษณาไว้ที่ไหนและอย่างไรเพื่อให้เลย์เอาต์สอดคล้องกับการออกแบบของแอปมากขึ้น

ใช้งาน Native Ads

ได้รับรางวัลแล้ว

โฆษณาที่ให้รางวัลแก่ผู้ใช้ที่ดูวิดีโอสั้นและการโต้ตอบกับโฆษณา และโฆษณาที่เล่นได้ เหมาะสําหรับการสร้างรายได้จากผู้ใช้ที่เล่นเกมฟรี

ใช้โฆษณาที่มีการให้รางวัล ใช้โฆษณาที่มีการให้รางวัล (API ใหม่)