เริ่มต้นใช้งาน

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

การผสานรวม SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ลงในแอปเป็นขั้นตอนแรกในการแสดงโฆษณา และสร้างรายได้ เมื่อผสานรวม SDK แล้ว คุณจะเลือกรูปแบบโฆษณา (เช่น โฆษณาวิดีโอเนทีฟหรือวิดีโอที่มีการให้รางวัล) และทําตามขั้นตอนเพื่อนําไปใช้งานได้

ก่อนเริ่มต้น

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเตรียมพร้อมแอป

ข้อกําหนดเบื้องต้นของแอป

 • ใช้ Android Studio 3.2 ขึ้นไป
 • ตรวจสอบว่าไฟล์บิลด์ของแอปใช้ค่าต่อไปนี้

  • minSdkVersion ตั้งแต่ 19 ขึ้นไป
  • compileSdkVersion ตั้งแต่ 28 ขึ้นไป

ตั้งค่าแอปในบัญชี AdMob

ลงทะเบียนแอปของคุณเป็นแอป AdMob โดยทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้หรือลงชื่อสมัครใช้บัญชี AdMob

 2. ลงทะเบียนแอปกับ AdMob ขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างแอป AdMob ที่มีรหัสแอป AdMob เฉพาะที่ต้องใช้ในคู่มือนี้

กําหนดค่าแอป

 1. ในไฟล์ build.gradle ระดับโปรเจ็กต์ ให้รวมที่เก็บ Maven ของ Google&#39 และที่เก็บ Maven Central ทั้งในส่วน buildscript และ allprojects

  buildscript {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
  allprojects {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
 2. เพิ่มทรัพยากร Dependency สําหรับ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ลงในไฟล์ Gradle ระดับแอป ซึ่งโดยปกติจะเป็น app/build.gradle

  dependencies {
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:21.2.0'
  }
  
 3. เพิ่ม AdMob รหัสแอป (แสดงใน AdMob UI) ลงในไฟล์ของแอปAndroidManifest.xml หากต้องการทําเช่นนั้น ให้เพิ่มแท็ก <meta-data> ที่มี android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID" คุณดูรหัสแอปได้ใน AdMob UI สําหรับ android:value ให้ใส่ AdMob รหัสแอปของคุณเอง และล้อมรอบด้วยเครื่องหมายคําพูด

  <manifest>
    <application>
      <!-- Sample AdMob app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
      <meta-data
        android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
        android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
    </application>
  </manifest>
  

  ในแอปจริง ให้ใช้รหัสแอป AdMob จริง ไม่ใช่รหัสที่ระบุไว้ด้านบน หากต้องการทดสอบกับ SDK ในแอป Hello World คุณสามารถใช้ตัวอย่างแอปที่แสดงด้านบน

  และโปรดทราบว่าการไม่เพิ่มแท็ก <meta-data> ดังที่แสดงด้านบนจะทําให้เกิดข้อขัดข้องกับข้อความ

  The Google Mobile Ads SDK was initialized incorrectly.
  

  (ไม่บังคับ) ประกาศสิทธิ์ AD_ID สําหรับเวอร์ชันก่อนหน้าให้ทํางานร่วมกับ Android 13 ได้

  หากแอปของคุณใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 20.4.0 ขึ้นไป คุณข้ามขั้นตอนนี้ได้เพราะ SDK จะประกาศสิทธิ์ com.google.android.gms.permission.AD_ID โดยอัตโนมัติและเข้าถึงรหัสโฆษณาได้ทุกเมื่อที่แอปพร้อมใช้งาน

  สําหรับแอปที่ใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 20.3.0 หรือเก่ากว่าและกําหนดเป้าหมายเป็น Android 13 คุณต้องเพิ่มสิทธิ์ com.google.android.gms.permission.AD_ID ในไฟล์ AndroidManifest.xml ของ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เพื่อเข้าถึงรหัสโฆษณา

  <manifest>
    <application>
      <meta-data
        android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
        android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
  
      <-- For apps targeting Android 13 or higher & GMA SDK version 20.3.0 or lower -->
      <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID"/>
  
    </application>
  </manifest>
  

  หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศของ com.google.android.gms.permission.AD_ID รวมถึงวิธีปิดใช้ โปรดอ่านบทความของ Play Console

เริ่มต้น SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google

ก่อนโหลดโฆษณา ให้แอปเริ่มต้น SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google โดยการเรียกใช้ MobileAds.initialize() ซึ่งเริ่มต้น SDK และเรียกผู้ฟังที่ฟังจบหลังจากที่การเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ (หรือหลังจากระยะหมดเวลา 30 วินาที) ขั้นตอนนี้ทําเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เหมาะกับการเปิดตัวในแอป

โฆษณาโหลดล่วงหน้าโดย SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google หรือ SDK ของพาร์ทเนอร์สื่อกลางเมื่อเรียกใช้ MobileAds.initialize() หากต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ให้ตั้งค่าแฟล็กเฉพาะคําขอ (เช่น tagForChildDirectedTreatment หรือ tag_for_under_age_of_consent) หรือดําเนินการก่อนโหลดโฆษณา ดังนั้นโปรดกําหนดค่าก่อนเริ่ม SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google

ตัวอย่างวิธีเรียกเมธอด initialize() ในกิจกรรมมีดังนี้

ตัวอย่างกิจกรรมหลัก (ข้อความที่ตัดตอนมา)

Java

import com.google.android.gms.ads.MobileAds;
import com.google.android.gms.ads.initialization.InitializationStatus;
import com.google.android.gms.ads.initialization.OnInitializationCompleteListener;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
      @Override
      public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {
      }
    });
  }
}

Kotlin

import com.google.android.gms.ads.MobileAds

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    MobileAds.initialize(this) {}
  }
}

หากใช้สื่อกลาง ให้รอจนกว่าจะมีการเรียกเครื่องจัดการเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะโหลดโฆษณา เนื่องจากระบบจะเริ่มใช้อะแดปเตอร์สื่อกลางทั้งหมด

เลือกรูปแบบโฆษณา

มีการนําเข้า SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google แล้ว และคุณพร้อมที่จะติดตั้งใช้งานโฆษณา AdMob มีโฆษณารูปแบบต่างๆ มากมายเพื่อให้คุณเลือกรูปแบบที่เหมาะกับประสบการณ์ของผู้ใช้ในแอปมากที่สุด

โฆษณาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ปรากฏด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจออุปกรณ์ โฆษณาแบนเนอร์จะอยู่บนหน้าจอขณะที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอป และจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาหนึ่งๆ ได้ หากคุณยังไม่คุ้นเคยกับการโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ใช้โฆษณาแบนเนอร์

โฆษณาคั่นระหว่างหน้า

โฆษณาแบบเต็มหน้าจอซึ่งบดบังอินเทอร์เฟซแอปจนกว่าผู้ใช้จะปิด มักเหมาะในการหยุดชั่วคราวระหว่างการดําเนินการของแอป เช่น ด่านต่างๆ ของเกมหรือหลังจากทํางานเสร็จ

ใช้โฆษณาคั่นระหว่างหน้า

เนทีฟ

โฆษณาที่ปรับแต่งได้เพื่อให้เข้ากับรูปลักษณ์ของแอป คุณกําหนดได้ว่าจะวางโฆษณาไว้ที่ไหนและอย่างไรเพื่อให้เลย์เอาต์สอดคล้องกับการออกแบบของแอปมากขึ้น

ใช้โฆษณาเนทีฟ

ได้รับรางวัลแล้ว

โฆษณาที่ให้รางวัลแก่ผู้ใช้ที่ดูวิดีโอสั้นและการโต้ตอบกับโฆษณา และโฆษณาที่เล่นได้ ใช้สําหรับการสร้างรายได้จากแอปฟรีที่เล่น

ใช้โฆษณาที่มีการให้รางวัล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ที่เก็บโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Google ใน GitHub สาธิตวิธีใช้โฆษณารูปแบบต่างๆ ที่ API นี้มีให้บริการ