โฆษณาที่มีการให้รางวัล

โฆษณาที่มีการให้รางวัล ให้คุณให้รางวัลผู้ใช้ด้วยไอเทมที่ซื้อในแอปจากการที่ผู้ใช้โต้ตอบกับโฆษณาวิดีโอ โฆษณาที่เล่นได้ และแบบสำรวจ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ทดสอบด้วยโฆษณาทดสอบเสมอ

เมื่อสร้างและทดสอบแอป ให้ตรวจสอบว่าคุณใช้โฆษณาทดสอบแทนที่จะใช้โฆษณาเวอร์ชันที่ใช้งานจริง มิเช่นนั้นจะถูกระงับบัญชี

วิธีที่ง่ายที่สุดในการโหลดโฆษณาทดสอบคือการใช้รหัสหน่วยโฆษณาทดสอบเฉพาะสำหรับโฆษณาที่มีการให้รางวัลของ Android ดังนี้

ca-app-pub-3940256099942544/5224354917

โดยได้รับการกำหนดค่ามาเป็นพิเศษให้ส่งคืนโฆษณาทดสอบสำหรับทุกคำขอ และคุณจะใช้บัญชีนี้ในแอปของคุณเองได้อย่างอิสระขณะเขียนโค้ด ทดสอบ และแก้ไขข้อบกพร่อง แต่อย่าลืมแทนที่ด้วยรหัสหน่วยโฆษณาของคุณเองก่อนที่จะเผยแพร่แอป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโฆษณาทดสอบของ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ที่ทดสอบโฆษณา

โหลดออบเจ็กต์โฆษณาที่มีการให้รางวัล

ระบบจะโหลดโฆษณาที่มีการให้รางวัลด้วยการเรียกใช้เมธอด load() แบบคงที่ในคลาส RewardedAd และส่งผ่าน RewardedAdLoadCallback ซึ่งโดยปกติจะทําในเมธอด onCreate() ของ Activity คุณจะสังเกตเห็นว่า RewardedAdLoadCallback จะใช้ประโยชน์จาก LoadAdError เพื่อให้รายละเอียดข้อผิดพลาดความแม่นยำสูงขึ้น เช่นเดียวกับโค้ดเรียกกลับการโหลดรูปแบบอื่นๆ

Java

import com.google.android.gms.ads.rewarded.RewardedAd;

public class MainActivity extends Activity {
 private RewardedAd rewardedAd;
 private final String TAG = "MainActivity";

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();
  RewardedAd.load(this, "ca-app-pub-3940256099942544/5224354917",
   adRequest, new RewardedAdLoadCallback() {
    @Override
    public void onAdFailedToLoad(@NonNull LoadAdError loadAdError) {
     // Handle the error.
     Log.d(TAG, loadAdError.toString());
     rewardedAd = null;
    }

    @Override
    public void onAdLoaded(@NonNull RewardedAd ad) {
     rewardedAd = ad;
     Log.d(TAG, "Ad was loaded.");
    }
  });
 }
}

Kotlin

class MainActivity : AppCompatActivity() {

 private var rewardedAd: RewardedAd? = null
 private final var TAG = "MainActivity"

 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_main)
  var adRequest = AdRequest.Builder().build()
  RewardedAd.load(this,"ca-app-pub-3940256099942544/5224354917", adRequest, object : RewardedAdLoadCallback() {
   override fun onAdFailedToLoad(adError: LoadAdError) {
    Log.d(TAG, adError?.toString())
    rewardedAd = null
   }

   override fun onAdLoaded(ad: RewardedAd) {
    Log.d(TAG, "Ad was loaded.")
    rewardedAd = ad
    }
  })
 }
}

ตั้งค่า FullScreenContentCallback

FullScreenContentCallback จะจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง RewardedAd ของคุณ ก่อนที่จะแสดง RewardedAd ให้ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าโค้ดเรียกกลับดังนี้

Java

rewardedAd.setFullScreenContentCallback(new FullScreenContentCallback() {
 @Override
 public void onAdClicked() {
  // Called when a click is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad was clicked.");
 }

  @Override
 public void onAdDismissedFullScreenContent() {
  // Called when ad is dismissed.
  // Set the ad reference to null so you don't show the ad a second time.
  Log.d(TAG, "Ad dismissed fullscreen content.");
  rewardedAd = null;
 }

 @Override
 public void onAdFailedToShowFullScreenContent(AdError adError) {
  // Called when ad fails to show.
  Log.e(TAG, "Ad failed to show fullscreen content.");
  rewardedAd = null;
 }

 @Override
 public void onAdImpression() {
  // Called when an impression is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad recorded an impression.");
 }

 @Override
 public void onAdShowedFullScreenContent() {
  // Called when ad is shown.
  Log.d(TAG, "Ad showed fullscreen content.");
 }
});

Kotlin

rewardedAd?.fullScreenContentCallback = object: FullScreenContentCallback() {
 override fun onAdClicked() {
  // Called when a click is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad was clicked.")
 }

 override fun onAdDismissedFullScreenContent() {
  // Called when ad is dismissed.
  // Set the ad reference to null so you don't show the ad a second time.
  Log.d(TAG, "Ad dismissed fullscreen content.")
  rewardedAd = null
 }

 override fun onAdFailedToShowFullScreenContent(adError: AdError?) {
  // Called when ad fails to show.
  Log.e(TAG, "Ad failed to show fullscreen content.")
  rewardedAd = null
 }

 override fun onAdImpression() {
  // Called when an impression is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad recorded an impression.")
 }

 override fun onAdShowedFullScreenContent() {
  // Called when ad is shown.
  Log.d(TAG, "Ad showed fullscreen content.")
 }
}

แสดงโฆษณา

เมื่อแสดงโฆษณาที่มีการให้รางวัล คุณจะใช้ออบเจ็กต์ OnUserEarnedRewardListener เพื่อจัดการกิจกรรมรางวัล

Java

if (rewardedAd != null) {
 Activity activityContext = MainActivity.this;
 rewardedAd.show(activityContext, new OnUserEarnedRewardListener() {
  @Override
  public void onUserEarnedReward(@NonNull RewardItem rewardItem) {
   // Handle the reward.
   Log.d(TAG, "The user earned the reward.");
   int rewardAmount = rewardItem.getAmount();
   String rewardType = rewardItem.getType();
  }
 });
} else {
 Log.d(TAG, "The rewarded ad wasn't ready yet.");
}

Kotlin

rewardedAd?.let { ad ->
 ad.show(this, OnUserEarnedRewardListener { rewardItem ->
  // Handle the reward.
  val rewardAmount = rewardItem.amount
  val rewardType = rewardItem.type
  Log.d(TAG, "User earned the reward.")
 })
} ?: run {
 Log.d(TAG, "The rewarded ad wasn't ready yet.")
}

[ไม่บังคับ] ตรวจสอบโค้ดเรียกกลับของการยืนยันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (SSV)

แอปที่ต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมในโค้ดเรียกกลับการยืนยันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ควรใช้ฟีเจอร์ข้อมูลที่กำหนดเองของโฆษณาที่มีการให้รางวัล ระบบจะส่งค่าสตริงใดก็ตามที่ตั้งค่าไว้ในออบเจ็กต์โฆษณาที่มีการให้รางวัลไปยังพารามิเตอร์การค้นหา custom_data ของโค้ดเรียกกลับ SSV หากไม่ได้กำหนดค่าข้อมูลที่กำหนดเอง ค่าพารามิเตอร์การค้นหา custom_data จะไม่แสดงในโค้ดเรียกกลับ SSV

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีการตั้งค่าข้อมูลที่กำหนดเองในออบเจ็กต์โฆษณาที่มีการให้รางวัลก่อนขอโฆษณา

Java

RewardedAd.load(MainActivity.this, "ca-app-pub-3940256099942544/5354046379",
  new AdRequest.Builder().build(), new RewardedAdLoadCallback() {
 @Override
 public void onAdLoaded(RewardedAd ad) {
  Log.d(TAG, "Ad was loaded.");
  rewardedAd = ad;
  ServerSideVerificationOptions options = new ServerSideVerificationOptions
    .Builder()
    .setCustomData("SAMPLE_CUSTOM_DATA_STRING")
    .build();
  rewardedAd.setServerSideVerificationOptions(options);
 }
 @Override
 public void onAdFailedToLoad(LoadAdError loadAdError) {
   Log.d(TAG, loadAdError.toString());
   rewardedAd = null;
 }
});

Kotlin

RewardedAd.load(this, "ca-app-pub-3940256099942544/5354046379",
  AdRequest.Builder().build(), object : RewardedAdLoadCallback() {
 override fun onAdLoaded(ad: RewardedAd) {
  Log.d(TAG, "Ad was loaded.")
  rewardedInterstitialAd = ad
  val options = ServerSideVerificationOptions.Builder()
    .setCustomData("SAMPLE_CUSTOM_DATA_STRING")
    .build()
  rewardedAd.setServerSideVerificationOptions(options)
 }

 override fun onAdFailedToLoad(adError: LoadAdError) {
   Log.d(TAG, adError?.toString())
   rewardedAd = null
 }
})

หากต้องการตั้งค่าสตริงรางวัลที่กำหนดเอง คุณต้องดำเนินการก่อนที่จะแสดงโฆษณา

คำถามที่พบบ่อย

มีการหมดเวลาสำหรับการเรียกใช้การเริ่มต้นหรือไม่
หลังจากผ่านไป 10 วินาที SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google จะเรียกใช้ OnInitializationCompleteListener แม้ว่าเครือข่ายสื่อกลางจะยังไม่เริ่มต้นทำงานจนเสร็จสมบูรณ์ก็ตาม
จะเกิดอะไรขึ้นหากเครือข่ายสื่อกลางบางเครือข่ายไม่พร้อมเมื่อฉันได้รับการเรียกกลับการเริ่มต้น

เราขอแนะนำให้โหลดโฆษณาภายในโค้ดเรียกกลับของ OnInitializationCompleteListener แม้ว่าเครือข่ายสื่อกลางจะไม่พร้อมใช้งาน SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google จะยังคงขอโฆษณาจากเครือข่ายนั้น ดังนั้นหากเครือข่ายสื่อกลางเริ่มต้นทำงานจนเสร็จหลังจากหมดเวลาแล้ว เครือข่ายจะยังคงให้บริการคำขอโฆษณาในอนาคตในเซสชันนั้นได้

คุณยังสำรวจสถานะการเริ่มต้นของอะแดปเตอร์ทั้งหมดต่อได้ตลอดเซสชันของแอปโดยการเรียกใช้ MobileAds.getInitializationStatus()

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าเครือข่ายสื่อกลางใดไม่พร้อมใช้งาน

AdapterStatus.getDescription() อธิบายสาเหตุที่อะแดปเตอร์ไม่พร้อมบริการคำขอโฆษณา

มีการโทรติดต่อ onUserEarnedReward() ก่อนการโทรกลับ onAdDismissedFullScreenContent() ทุกครั้งหรือไม่

สำหรับโฆษณา Google การโทร onUserEarnedReward() ทั้งหมดจะเกิดขึ้นก่อน onAdDismissedFullScreenContent() สำหรับโฆษณาที่แสดงผ่านสื่อกลาง การใช้งาน SDK เครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามจะเป็นตัวกำหนดลำดับการเรียกกลับ สำหรับ SDK เครือข่ายโฆษณาที่ระบุการเรียกกลับแบบปิดครั้งเดียวพร้อมด้วยข้อมูลรางวัล อะแดปเตอร์สื่อกลางจะเรียกใช้ onUserEarnedReward() ก่อน onAdDismissedFullScreenContent()

ตัวอย่างใน GitHub

 • ตัวอย่างโฆษณาที่มีการให้รางวัล: Java | Kotlin

ขั้นตอนถัดไป

สำรวจหัวข้อต่อไปนี้