เริ่มต้น

สื่อกลาง AdMob คือฟีเจอร์ที่ให้คุณแสดงโฆษณาไปยังแอปได้จากหลายแหล่งที่มา ซึ่งรวมถึงเครือข่าย AdMob เครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สาม และแคมเปญ AdMob สื่อกลาง AdMob จะช่วยเพิ่มอัตราการส่งโฆษณาของคุณให้สูงที่สุด นอกจากนี้ยังเพิ่มการสร้างรายได้โดยการส่งคำขอโฆษณาไปให้หลายเครือข่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะพบเครือข่ายที่ดีที่สุดที่พร้อมจะแสดงโฆษณา กรณีศึกษา

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่จะผสานรวมสื่อกลางสำหรับรูปแบบโฆษณาได้ คุณต้องผสานรวมรูปแบบโฆษณาดังกล่าวลงในแอป ดังนี้

หากเพิ่งเริ่มใช้สื่อกลาง อ่าน ภาพรวมของสื่อกลาง AdMob

สำหรับการเสนอราคา: SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 18.3.0 ขึ้นไป

เริ่มต้น SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อจะแสดงวิธีเริ่มต้น SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในระหว่างการเรียกใช้การเริ่มต้นนั้น สื่อกลางและอะแดปเตอร์การเสนอราคาจะได้รับการเริ่มต้นด้วย คุณควรรอให้การเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะโหลดโฆษณา เพื่อให้เครือข่ายโฆษณาทุกเครือข่ายร่วมใช้คำขอโฆษณาแรกได้อย่างเต็มที่

โค้ดตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีตรวจสอบสถานะการเริ่มต้นของอะแดปเตอร์แต่ละตัวก่อนส่งคำขอโฆษณา

Java

import com.google.android.gms.ads.MobileAds;
import com.google.android.gms.ads.initialization.AdapterStatus;
import com.google.android.gms.ads.initialization.InitializationStatus;
import com.google.android.gms.ads.initialization.OnInitializationCompleteListener;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
      @Override
      public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {
        Map<String, AdapterStatus> statusMap = initializationStatus.getAdapterStatusMap();
        for (String adapterClass : statusMap.keySet()) {
          AdapterStatus status = statusMap.get(adapterClass);
          Log.d("MyApp", String.format(
              "Adapter name: %s, Description: %s, Latency: %d",
              adapterClass, status.getDescription(), status.getLatency()));
        }

        // Start loading ads here...
      }
    });
  }
}

Kotlin

import com.google.android.gms.ads.MobileAds

MobileAds.initialize(this) { initializationStatus ->
 val statusMap =
  initializationStatus.adapterStatusMap
 for (adapterClass in statusMap.keys) {
  val status = statusMap[adapterClass]
  Log.d("MyApp", String.format(
   "Adapter name: %s, Description: %s, Latency: %d",
   adapterClass, status!!.description, status.latency))
 }

 // Start loading ads here...
}

ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์เครือข่ายโฆษณาใดที่โหลดโฆษณา

ต่อไปนี้คือโค้ดตัวอย่างที่บันทึกชื่อคลาสเครือข่ายโฆษณาสำหรับโฆษณาแบนเนอร์

Java

public void onAdLoaded() {
 Log.d("Banner adapter class name: " + ad.getResponseInfo().getMediationAdapterClassName());
}

Kotlin

override fun onAdLoaded() {
 Log.d("Banner adapter class name:" + ad.responseInfo.mediationAdapterClassName)
}

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีนี้ได้ในเอกสาร ResponseInfo ใน getMediationAdapterClassName()

เริ่มต้นออบเจ็กต์โฆษณาด้วยอินสแตนซ์กิจกรรม

ในตัวสร้างของออบเจ็กต์โฆษณาใหม่ (เช่น AdView) คุณต้องส่งผ่านออบเจ็กต์ประเภท Context ระบบจะส่งContextนี้ไปยังเครือข่ายโฆษณาอื่นๆ เมื่อใช้สื่อกลาง เครือข่ายโฆษณาบางเครือข่ายต้องใช้ Context ที่มีการจำกัดมากกว่าซึ่งเป็นประเภท Activity และอาจแสดงโฆษณาไม่ได้หากไม่มีอินสแตนซ์ Activity ดังนั้น เราขอแนะนำให้ส่งในอินสแตนซ์ Activity เมื่อเริ่มต้นออบเจ็กต์โฆษณา เพื่อให้แน่ใจว่าประสบการณ์การใช้งานจะสอดคล้องกับเครือข่ายโฆษณาที่ใช้สื่อกลาง

อย่าลืมปิดใช้การรีเฟรชใน UI เครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามทั้งหมดสำหรับหน่วยโฆษณาแบนเนอร์ที่ใช้ในสื่อกลาง AdMob วิธีนี้จะป้องกันการรีเฟรช 2 ครั้งเนื่องจาก AdMob จะทริกเกอร์การรีเฟรชโดยอิงตามอัตราการรีเฟรชของหน่วยโฆษณาแบนเนอร์ด้วย

สื่อกลางโฆษณาเนทีฟ

ต่อไปนี้คือแนวทางปฏิบัติแนะนำที่ควรพิจารณาเมื่อใช้สื่อกลางเนทีฟ

นโยบายการนำเสนอโฆษณาเนทีฟ
เครือข่ายโฆษณาแต่ละเครือข่ายมีนโยบายของตนเอง เมื่อใช้สื่อกลาง โปรดทราบว่าแอปยังคงต้องปฏิบัติตามนโยบายของเครือข่ายสื่อกลางที่แสดงโฆษณา
ใช้ loadAd() แทน loadAds()
เมธอด loadAds() จะแสดงเฉพาะโฆษณา Google เท่านั้น สำหรับโฆษณาที่ใช้สื่อกลาง ให้ใช้ loadAd() แทน

กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกาและ GDPR

หากคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกาหรือกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) โปรดทำตามขั้นตอนในการตั้งค่ากฎระเบียบของรัฐในสหรัฐอเมริกาหรือการตั้งค่า GDPR เพื่อเพิ่มพาร์ทเนอร์สื่อกลางลงในรัฐในสหรัฐอเมริกาของ AdMob ความเป็นส่วนตัวและการแสดงข้อความแจ้งผู้ใช้ หรือรายชื่อพาร์ทเนอร์โฆษณา GDPR มิเช่นนั้นอาจทำให้พาร์ทเนอร์ แสดงโฆษณาในแอปของคุณไม่ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้การประมวลผลข้อมูลแบบจำกัด (RDP) และการขอรับความยินยอมตาม GDPR ด้วย SDK สำหรับ User Messaging Platform (UMP) ของ Google