Tổng quan

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sự kiện tuỳ chỉnh cho phép nhà xuất bản sử dụng tính năng Dàn xếp AdMob để thêm chế độ dàn xếp kiểu thác nước cho mạng quảng cáo không phải là một trong các mạng quảng cáo được hỗ trợ của AdMob. Bạn có thể thêm chế độ dàn xếp này bằng cách triển khai bộ chuyển đổi sự kiện tuỳ chỉnh cho mạng quảng cáo mà bạn muốn tích hợp.

Bạn có thể tìm thấy một dự án sự kiện tuỳ chỉnh mẫu đầy đủ trong Kho lưu trữ GitHub.

Xem các hướng dẫn sau đây để tìm hiểu thêm về cách triển khai sự kiện tuỳ chỉnh cho từng loại quảng cáo.