Chọn mạng

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bộ chọn dàn xếp

Sử dụng bộ chọn dàn xếp để nhanh chóng tích hợp mọi bộ chuyển đổi nguồn mở và được tạo phiên bản vào ứng dụng của bạn.

  • Đánh dấu vào hộp mong muốn.
  • Nhấp vào Hiển thị tùy chọn thiết lập dàn xếp.
  • Sao chép và dán câu lệnh tích hợp vào ứng dụng của bạn.

Hãy xem các trang đối tác riêng lẻ để biết thêm hướng dẫn tích hợp cần thiết.

Thông tin chi tiết về mạng

AdMob Tính năng dàn xếp hỗ trợ một số nguồn quảng cáo, với các kiểu tích hợp dàn xếp dạng thác nước và đặt giá thầu. Chọn một nguồn quảng cáo bên dưới để biết hướng dẫn tích hợp cụ thể cho nguồn quảng cáo đó.

Nguồn quảng cáo Biểu ngữ Quảng cáo xen kẽ Được thưởng Gốc Đặt giá thầu Ad source optimization hỗ trợ
Không cần có SDK của bên thứ ba
Ad Generation Chỉ đặt giá thầu
Chocolate Platform Chỉ đặt giá thầu
ENGINE Media Exchange (EMX) Chỉ đặt giá thầu
Fluct Chỉ đặt giá thầu
Improve Digital Chỉ đặt giá thầu
Index Exchange Chỉ đặt giá thầu
InMobi Exchange Chỉ đặt giá thầu
Media.net Chỉ đặt giá thầu
MobFox Chỉ đặt giá thầu
OpenX Chỉ đặt giá thầu
PubMatic Chỉ đặt giá thầu
Rubicon Chỉ đặt giá thầu
Sharethrough Chỉ đặt giá thầu
Smaato Chỉ đặt giá thầu
Smart AdServer Chỉ đặt giá thầu
Sonobi Chỉ đặt giá thầu
TripleLift Chỉ đặt giá thầu
UnrulyX Chỉ đặt giá thầu
Yieldmo Chỉ đặt giá thầu
YieldOne Chỉ đặt giá thầu
Nguồn mở và được tạo phiên bản – Cần có SDK của bên thứ ba
AdColony Dành riêng cho quốc gia
AppLovin Dành riêng cho quốc gia
Chartboost Dành riêng cho quốc gia
DT Exchange (trước đây là Fyber Marketplace) Dành riêng cho quốc gia
i-mobile Chỉ ở Nhật Bản
InMobi Dành riêng cho quốc gia
ironSource Dành riêng cho quốc gia
maio Chỉ ở Nhật Bản
Meta Audience Network (trước đây là Facebook) Chỉ đặt giá thầu
myTarget Dành riêng cho quốc gia
nend Chỉ ở Nhật Bản
Pangle Chỉ đặt giá thầu
Tapjoy Dành riêng cho quốc gia
Unity Ads Dành riêng cho quốc gia
Verizon Media Không có Dành riêng cho quốc gia
Vungle 1 Dành riêng cho quốc gia
Không phải nguồn mở – Cần có SDK của bên thứ ba
AdFalcon Dành riêng cho quốc gia
Flurry Dành riêng cho quốc gia
Leadbolt Dành riêng cho quốc gia
LG U+AD Không có
Tencent GDT Không có
Vpon Không có
Zucks Dành riêng cho quốc gia
1 Tính năng tích hợp chiến lược đặt giá thầu hiện ở giai đoạn thử nghiệm.

Bộ chuyển đổi nguồn mở và được tạo phiên bản

Nếu một bộ chuyển đổi có nhãn "Nguồn mở và được tạo phiên bản" trong bảng trên, thì tức là mã nguồn của bộ chuyển đổi đó có nguồn mở trong kho lưu trữ GitHub của Google, nhờ đó, bạn có thể tự gỡ lỗi nếu muốn.

Điều này cũng có nghĩa là kho lưu trữ bintray của Google có chứa các bản dựng bộ chuyển đổi được tạo phiên bản. Các bản dựng này dựa trên một phiên bản cụ thể của SDK mạng quảng cáo bên thứ ba. Bạn cũng có thể tích hợp các bộ chuyển đổi này vào ứng dụng của mình bằng cách thay đổi một dòng cho Podfile của ứng dụng.

Phiên bản bộ chuyển đổi

Lược đồ tạo phiên bản bộ chuyển đổi cho các bộ chuyển đổi được tạo phiên bản là <third-party SDK version>.<adapter patch version>. Ví dụ: nếu một mạng quảng cáo phát hành một SDK phiên bản 1.2.3 mới, thì bộ chuyển đổi phiên bản 1.2.3.0 mới cũng sẽ được phát hành tới Bintray sau khi được thử nghiệm trên SDK mới đó.

Nếu một bộ chuyển đổi cần cập nhật bên ngoài chu trình hoạt động của bản phát hành SDK bên thứ ba, thì phiên bản bản vá sẽ cao hơn. Chúng tôi sẽ phát hành một bản sửa lỗi cho bộ chuyển đổi phiên bản 1.2.3.0 trong phiên bản 1.2.3.1.

Ad source optimization

Khi thiết lập nhiều mạng quảng cáo cho tính năng dàn xếp, bạn phải chỉ định thứ tự yêu cầu các mạng này bằng cách đặt CPM tương ứng. Điều này có thể khó quản lý vì hiệu suất của mạng quảng cáo thay đổi theo thời gian.

Ad source optimization là một tính năng cho phép bạn tạo ra CPM cao nhất trên các mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp bằng cách tự động hoá quy trình sắp xếp thứ tự chuỗi dàn xếp để tăng tối đa doanh thu.

Bảng trình bày các mạng dàn xếp ở trên sử dụng các giá trị hỗ trợ ad source optimization sau đây:

Ad source optimization hỗ trợ Ý nghĩa
Bidding only Mạng quảng cáo chỉ tham gia hoạt động đặt giá thầu. Ad source optimization không áp dụng.
Country-specific Hệ thống sẽ tự động cập nhật các giá trị eCPM thay cho bạn theo từng quốc gia. Đây là loại tối ưu hoá tối ưu.
None Bạn phải tự thiết lập giá trị eCPM cho mạng quảng cáo đó.

Hãy nhấp vào phần hướng dẫn của một mạng quảng cáo cụ thể để xem thông tin chi tiết về cách thiết lập ad source optimization cho mạng đó.

Sự kiện tuỳ chỉnh

Nếu đang tìm kiếm một mạng quảng cáo và không thấy mạng đó trong danh sách ở trên, bạn có thể sử dụng sự kiện tuỳ chỉnh để tự viết câu lệnh tích hợp với mạng quảng cáo đó. Hãy xem bài viết hướng dẫn về sự kiện tuỳ chỉnh để biết thêm thông tin về cách tạo một sự kiện tuỳ chỉnh.