Tích hợp PubMatic với đặt giá thầu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tài liệu hướng dẫn này dành cho những nhà xuất bản muốn sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để tải và hiển thị quảng cáo từ PubMatic để đặt giá thầu.

Điều kiện tiên quyết

Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ

PubMatic tính năng đặt giá thầu hỗ trợ các định dạng quảng cáo sau:

Định dạng
Biểu ngữ
Trung gian
Được thưởng
Bản ngữ

Định cấu hình cài đặt dàn xếp cho AdMob đơn vị quảng cáo của bạn

Bạn cần thêm PubMatic vào cấu hình dàn xếp cho đơn vị quảng cáo của mình. Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn.

Chuyển đến thẻ Dàn xếp. Nếu bạn có một nhóm dàn xếp hiện có mà bạn muốn sửa đổi, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp đó để chỉnh sửa và bỏ qua trước để Thêm PubMatic làm nguồn quảng cáo.

Để tạo một nhóm dàn xếp mới, hãy chọn Tạo nhóm dàn xếp.

Nhập nền tảng và định dạng quảng cáo, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

Đặt tên cho nhóm dàn xếp của bạn và chọn các vị trí để nhắm mục tiêu. Tiếp theo, hãy đặt trạng thái của nhóm dàn xếp thành Đã bật. Sau đó, hãy nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo. Thao tác này sẽ mở lớp phủ lựa chọn đơn vị quảng cáo.

Liên kết nhóm dàn xếp này với đơn vị quảng cáo AdMob hiện tại của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Bây giờ, bạn sẽ thấy thẻ đơn vị quảng cáo được điền bằng đơn vị quảng cáo bạn đã chọn.

Thêm PubMatic làm nguồn quảng cáo

Trong thẻ Đặt giá thầu trong mục Nguồn quảng cáo, hãy chọn Thêm nguồn quảng cáo, rồi chọn PubMatic. Xem xét và chấp nhận mọi điều khoản và nhấp vào Xong.

Cuối cùng, nhấp vào Lưu để lưu chế độ cài đặt về nhóm dàn xếp của bạn.

Điều đó không có gì! PubMatic không cần thêm thư viện SDK hoặc bộ chuyển đổi và bạn không cần thay đổi mã ứng dụng.