Bắt đầu

Hướng dẫn này dành cho những nhà xuất bản muốn kiếm tiền từ ứng dụng iOS bằng cách sử dụng AdMob và không sử dụng Firebase. Nếu bạn dự định đưa Firebase vào ứng dụng (hoặc bạn đang cân nhắc việc đó), hãy xem phiên bản AdMob với Firebase của hướng dẫn này.

Tích hợp SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google vào một ứng dụng là bước đầu tiên để hiển thị quảng cáo và kiếm doanh thu. Sau khi đã tích hợp SDK, bạn có thể tiếp tục triển khai một hoặc nhiều định dạng quảng cáo được hỗ trợ.

Điều kiện tiên quyết

 • Sử dụng Xcode 9.2 trở lên
 • Nhắm mục tiêu iOS 6.0 trở lên

Nhập SDK quảng cáo trên thiết bị di động

CocoaPods (ưu tiên)

Cách đơn giản nhất để nhập SDK vào dự án iOS là sử dụng CocoaPods. Mở Podfile của dự án và thêm dòng này vào mục tiêu của ứng dụng:

pod 'Google-Mobile-Ads-SDK'

Sau đó, từ dòng lệnh, hãy chạy:

pod install --repo-update

Nếu bạn mới sử dụng CocoaPods, hãy xem tài liệu chính thức để biết thông tin về cách tạo và sử dụng Podfiles.

Tải xuống theo cách thủ công

 1. Tải khung SDK xuống và giải nén trực tiếp, sau đó nhập các khung sau vào dự án Xcode của bạn:

  • GoogleMobileAds.framework
  • GoogleAppMeasurement.framework
  • GoogleUtilities.framework
  • nanopb.framework
 2. Thêm cờ trình liên kết -ObjC vào Cờ trình liên kết khác trong tùy chọn cài đặt bản dựng của dự án:

Cập nhật tệp Info.plist

Trong tệp Info.plist của ứng dụng, hãy thêm khóa GADApplicationIdentifier có giá trị chuỗi là mã ứng dụng AdMob của bạn. Bạn có thể tìm Mã ứng dụng trong giao diện người dùng AdMob.

Bạn có thể thực hiện thay đổi này theo phương thức lập trình:

<key>GADApplicationIdentifier</key>
<string>ca-app-pub-3940256099942544~1458002511</string>

Hoặc chỉnh sửa tệp này trong trình chỉnh sửa danh sách thuộc tính:

Trình chỉnh sửa danh sách thuộc tính

Khởi chạy quảng cáo trên thiết bị di động

Trước khi tải quảng cáo, các ứng dụng phải khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google bằng cách gọi phương thức startWithCompletionHandler: trên GADMobileAds.sharedInstance. Phương thức này sẽ khởi chạy SDK và gọi lại trình xử lý hoàn thành sau khi quá trình khởi chạy hoàn tất (hoặc sau khi hết thời gian 30 giây). Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần, tốt nhất là khi khởi chạy ứng dụng và nên gọi càng sớm càng tốt.

Dưới đây là ví dụ về cách gọi phương thức startWithCompletionHandler: trong AppDelegate của bạn:

AppDelegate.m mẫu (phần trích dẫn)

Swift

import GoogleMobileAds

@UIApplicationMain
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {

 func application(_ application: UIApplication,
   didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {

  GADMobileAds.sharedInstance().start(completionHandler: nil)

  return true
 }

}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;

@implementation AppDelegate

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
  didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {

 [[GADMobileAds sharedInstance] startWithCompletionHandler:nil];
 return YES;
}

@end

Nếu đang sử dụng tính năng dàn xếp thì bạn có thể muốn đợi cho đến khi trình xử lý hoàn thành được gọi trước khi tải quảng cáo, vì điều này sẽ đảm bảo khởi chạy tất cả các bộ chuyển đổi dàn xếp.

Chọn định dạng quảng cáo

SDK quảng cáo trên thiết bị di động hiện đã được nhập và khởi chạy, đồng thời bạn đã sẵn sàng triển khai quảng cáo. AdMob cung cấp nhiều định dạng quảng cáo, vì vậy, bạn có thể chọn một định dạng phù hợp nhất với trải nghiệm người dùng của ứng dụng.

Quảng cáo biểu ngữ là quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo hình ảnh có hình chữ nhật chiếm một vị trí trong bố cục của ứng dụng. Những quảng cáo này lưu lại trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng và có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn mới sử dụng quảng cáo trên thiết bị di động thì đây là loại quảng cáo rất phù hợp để bắt đầu.

Triển khai quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo xen kẽ là quảng cáo toàn màn hình bao phủ giao diện của một ứng dụng cho đến khi người dùng đóng lại. Bạn nên sử dụng quảng cáo xen kẽ tại các điểm dừng tự nhiên trong luồng thực thi của ứng dụng, chẳng hạn như giữa các cấp độ của trò chơi hoặc ngay sau khi hoàn thành một công việc.

Triển khai quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo gốc

Quảng cáo gốc là định dạng quảng cáo dựa trên thành phần cho phép bạn tự do tùy chỉnh cách hiển thị nội dung (chẳng hạn như dòng tiêu đề và lời kêu gọi hành động) trong ứng dụng. Bằng cách tự chọn phông chữ, màu và các yếu tố khác, bạn có thể tạo bố cục quảng cáo tự nhiên, không phô trương và có thể làm phong phú trải nghiệm người dùng.

Quảng cáo gốc hiện đang ở giai đoạn beta kín chỉ dành cho một nhóm các nhà xuất bản có giới hạn.

Triển khai Quảng cáo gốc

Quảng cáo có tặng thưởng

Quảng cáo video có tặng thưởng là quảng cáo video toàn màn hình mà người dùng có thể chọn xem toàn bộ video để đổi lấy các phần thưởng trong ứng dụng.

Triển khai quảng cáo có tặng thưởng Triển khai quảng cáo có tặng thưởng (API mới)