REST Resource: roles

Zasób: Rola

Zapis JSON
{
 "roleId": string,
 "roleName": string,
 "roleDescription": string,
 "rolePrivileges": [
  {
   "serviceId": string,
   "privilegeName": string
  }
 ],
 "isSystemRole": boolean,
 "isSuperAdminRole": boolean,
 "kind": string,
 "etag": string
}
Pola
roleId

string (int64 format)

Identyfikator roli.

roleName

string

Nazwa roli.

roleDescription

string

Krótki opis roli.

rolePrivileges[]

object

Zestaw uprawnień przypisanych do tej roli.

rolePrivileges[].serviceId

string

Zaciemniony identyfikator usługi, której dotyczy to uprawnienie. Ta wartość jest zwracana przez Privileges.list().

rolePrivileges[].privilegeName

string

Nazwa uprawnienia.

isSystemRole

boolean

Zwraca wartość true, jeśli rola systemowa jest wstępnie zdefiniowana.

isSuperAdminRole

boolean

Zwraca wartość true, jeśli rola jest superadministratorem.

kind

string

Typ zasobu interfejsu API. Jest to zawsze admin#directory#role.

etag

string

ETag zasobu.

Metody

delete

Usuwa rolę.

get

Pobiera rolę.

insert

Tworzy rolę.

list

Pobiera podzieloną na strony listę wszystkich ról w domenie.

patch

Poprawia rolę.

update

Aktualizuje rolę.