Method: roles.delete

Usunięcie roli.

Żądanie HTTP

DELETE https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/{customer}/roles/{roleId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
customer

string

Stały identyfikator konta Google Workspace.

roleId

string

Stały identyfikator roli.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, odpowiedź będzie ogólną odpowiedzią HTTP, której format jest zdefiniowany metodą.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.rolemanagement

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.