Method: roles.update

Aktualizuje rolę.

Żądanie HTTP

PUT https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/customer/{customer}/roles/{roleId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
customer

string

Stały identyfikator konta Google Workspace.

roleId

string

Stały identyfikator roli.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Role.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Role.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.rolemanagement

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.